Biên Hòa | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Biên Hòa được khai trương vào ngày 15 tháng 7 năm 1863. Ban đầu bưu cục này sử dụng 2 dấu hủy tem hình kim cương CCN2, sau đó một trong hai dấu được trao cho bưu cục của Tây Ninh năm 1866. Đối với dấu nhật ấn dùng cho quân đội CORR.D., chỉ có một con sử dụng từ năm 1863 cho đến năm 1898, một khoảng thời gian phục vụ quá dài đối với bưu cục lớn như Biên Hòa.

THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Nhật ấn CORR.D.ARM của Biên Hòa chủ yếu được sử dụng có màu xanh lam, sau đó hoàn toàn chuyển sang màu đen từ năm 1878. Mặc dù có thời gian phục vụ tới 35 năm nhưng con dấu được bảo quản khá tốt, dường như chỉ có vòng tròn trung tâm bị mòn vào những năm 1890.

NHẬT ẤN CORR.D.ARM BƯU CỤC BIÊN HÒA

Chữ trên con dấu: CORR.D.ARM BIEN-HOA, khối ngày tháng ở giữa, hoa thị 2 bên

Có 2 màu xanh và đen

Nhật ấn CORR.D.ARM BIEN-HOA 27/2/1868 màu xanh

Nhật ấn CORR.D.ARM BIEN-HOA 11/6/1878 màu đen

Về phân loại, dấu CORR.D.ARM của bưu cục BIEN-HOA được phân vào Dạng b Desrousseaux trong các loại dấu nhật ấn quân đội dùng tại Đông Dương trước năm 1898.

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARM BIEN-HOA

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư30/3/1864
28/7/1964
30/10/1864
27/12/1864
30/3/1865
28/4/1865
28/5/1865
30/5/1865
28/7/1865
28/8/1865
30/11/1865
29/7/1866
17/8/1866
27/4/1867
26/8/1867
25/11/1868
8/1/1869
1/10/1870
Xanh lamBì thư dán cặp 10c con Ó hủy bởi dấu CCN2
Thư30/3/1865
26/2/1867
ĐenBì thư dán cặp 10c con Ó hủy bởi dấu CCN2
Thư30/10/1864Xanh lamBì thư dán tem 40c con Ó hủy bởi dấu CCN2
Thư1/12/1864Xanh lam4 tem con Ó 10c hủy bởi dấu CCN2
Thư2/3/1865Xanh lam3 tem con Ó 40c hủy bởi dấu CCN2
Thư29/3/1866
27/6/1867
26/8/1867
29/1/1868
27/2/1868
25/5/1868
24/8/1868
Xanh lamBì thư dán tem 20c con Ó hủy bởi dấu CCN2
Thư5/3/1870ĐenMột tem 20c con Ó hủy bởi dấu CCN2
Thư21/10/1872Xanh lamBì thư dán tem Cerès 25c hủy bởi dấu CCN2
Thư29/3/1874
26/4/1874
ĐenBì thư dán tem Cerès 25c hủy bởi dấu CCN2
Thư29/5/1878ĐenDán tem 15c Cerès số nhỏ và 10c Cerès số lớn, hủy bởi dấu ngày tháng
Thư11/6/1878ĐenDán tem 15c Cerès số nhỏ, hủy bởi dấu ngày tháng
Thư28/6/1879ĐenDán tem 10c Cerès số lớn và 5c Sage, hủy bởi dấu ngày tháng
Thư6/12/1881Đen5c Sage, hủy bởi dấu ngày tháng
Thư11/9/1890Đen15c Alphée-Dubois, hủy bởi dấu ngày tháng

VẬT PHẨM MINH HỌA:

Dấu CORR.D.ARM BIEN-HOA ngày 1/12/1864 màu xanh lam, dấu huỷ tem CCN2

 

Dấu CORR.D.ARM BIEN-HOA ngày 27/04/1867 màu xanh lam

Giống như nhiều bưu cục khác tại Nam Kỳ, con dấu CORR.D.ARM BIEN-HOA chuyển sang loại mực đen kể từ 1877.

Dấu CORR.D.ARM BIEN-HOA ngày 11/6/1878 màu đen

CORR.D.ARM type b Desrousseaux dùng tại Biên Hòa tới gần cuối thập kỷ 1890s, càng về sau con dấu càng bị mòn theo thời gian, vòng tròn trung tâm bị mờ, các góc hình lục giác không còn nhọn.

Dấu CORR.D.ARM BIEN-HOA ngày 11/9/1890 màu đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap