Chuyến bay của Bailly, Réginensi, Marsot tháng 4/1929 | Premier Voyage Postal Par Avion Indochine France

Sau 2 thất bại liên tiếp đầu năm 1929: đầu tiên là Rồng An Nam từ Paris tới Sài Gòn của Costes và Bellonte (19/2/1929) rơi ngay sau khi cất cánh; tiếp đó là chiếc Bernard 197GR từ Istres tới Sài Gòn của Paillard & Le Brix (19-26/2/1929), rơi gần Rangoon, Myanma. Phải tới lần bay thứ ba, chặng bay …

Xem bài viết

Premier Voyage postal par avion Indochine France | Phụ thu hàng không 80c

Premier Voyage postal par avion Indochine France là chuyến bay từ Sài Gòn tới Paris diễn ra từ 12-20/4/1929. Bởi đây là phần phân tích về cước phí nên tôi chỉ viết về chiều bay khởi hành từ Sài Gòn tới Pháp. Chiều bay trước đó từ Pháp tới Sài Gòn xin các bạn tham khảo trong phần lịch sử …

Xem bài viết