Trans Indochinois | Tuyến đường sắt xuyên Đông Dương

Trong khi tuyến đường sắt Trans Sebirien không thể hiện vai trò quan trọng đối với Đông Dương vì nó quá xa thì tuyến đường sắt nội địa Trans Indochinois lại cho thấy ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với phát triển dịch vụ bưu chính. Bắt đầu triển khai từ 1881, những kết nối cuối cùng được thực …

Xem bài viết

Trans Siberien | Đường sắt xuyên Á-Âu với vai trò vận chuyển thư

Bắt đầu được xây dựng từ năm 1891 và hoàn thành vào năm 1904, Trans-Siberien là tuyến đường sắt dài nhất trên thế giới tại thời điểm xây dựng nối liền giữa Moscow và Vladivostok với tổng chiều dài 9.289 km. Tuyến đường sắt hoàn thành không chỉ kết nối các thành phố lớn nhỏ thuộc châu Âu và châu …

Xem bài viết