Thông tư số 318 về biểu cước bưu chính mới có hiệu lực từ 1/1/1864


Từ ngày 1/1/1864, mộ biểu thuế bưu chính mới có hiệu lực trong quan hệ Nam Kỳ – Pháp, Nam Kỳ đi liên thuộc địa và quốc tế. Chúng được nêu chi tiết trong Thông tư số 318 được công bố trong bản tin hàng tháng của Cục Quản lý Bưu điện số 99 tháng 11 năm 1863. Thông tư được ban hành cùng một sắc lệnh của Hoàng đế Napoléon ngày 7 tháng 9 năm 1863.

Một vài điểm quan trọng được trích dẫn từ Thông tư 318:

Trọng lượng thư cơ bản để tính cước được điều chỉnh từ 7½ grams lên mốc 10 grams, quy định trong Mục 5 của thông tư.

Thư gửi từ Nam Kỳ đi Pháp nếu gửi qua tuyến hàng hải Pháp (paquebots-poste française) mức cước là 50c, qua tuyến hàng hải Anh (paquebots-poste britanniques) là 70c.

Mục 10 của Thông tư quy định những bức thư người gửi dán tem đủ cước (affranchies) sẽ được đóng con dấu “P.D.” màu đỏ lên mặt trước phong bì.

Thư chưa dán tem hoặc dán tem chưa đủ cước bắt buộc phải ghi địa chỉ người nhận để bưu điện thu phí, và trên bì thư phải có dòng chữ “affranchissement insuffisant” có nghĩa là chưa đủ cước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap