Chuyến bay Sơn La – Hà Nội 2-3/1/1923


Ngày 2/1/1923, ba chiếc máy bay quân đội cất cánh từ Điện Biên Phủ, đáp xuống Sơn La rồi sau đó tới Hà Nội vào lúc gần tối. Tại Sơn La, khoảng 60 bức thư được gửi theo đường hàng không về Hà Nội. Những bức thư được đóng con dấu như dưới đây.

Dấu thể hiện chuyến bay Sơn La – Hà Nội

Thư máy bay gửi từ Sơn La về Hà Nội, con dấu trên phong bì thể hiện nó được gửi đi ngày 2/1/1923

Do có số lượng ít ỏi nên đây là những bì thư rất hiếm. Mức cước áp dụng là 4 cents Đông Dương (tương đương 20c Pháp do tỷ giá tăng lên 1 cent Đông Dương = 5c Pháp nên giá mặt in đè chỉ còn được tính một nửa. Cước thư nội địa năm 1923 cũng là 4 cents, như vậy không có phụ phí hàng không thu thêm.

Do đáp vào tối muộn nên phải tới sáng hôm sau 3/1/1923 mới được đóng dấu đến Hà Nội ngày 3/1/1923

Một bì thư khác gửi đi Pháp có mức cước 8 cents, cao hơn mức cước bình thường là 6 cents vào thời điểm năm 1923.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap