Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux có hình lục giác, ở trên là chữ CORR.D.ARMÉES, bên dưới là tên bưu cục, 2 bên có dấu hoa thị, ở giữa là khối ngày tháng, cả 3 khối này đều nằm song song với một cạnh của hình thoi. Loại nhật ấn này được sử dụng tại Nam Kỳ, Annam, Bắc …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux

Loại nhật ấn này cũng có hình lục giác nhưng tên bưu cục và chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác. Dạng a1 được người Pháp mang tới Sài Gòn vào cuối năm 1862, sử dụng cùng với con dấu ESTABLISSTS FRANÇAIS DE LA COCHINCHINE (type PR Desrousseaux), và là một trong những con dấu nhật …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a2 Desrousseaux

Dạng a2 này cùng kiểu với CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux nhưng khác ở điểm không có dấu hoa thị 2 bên. Còn a1 và a2 khác với dạng a ở điểm: a1 và a2 phần tên bưu cục + chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác; trong khi đối với dạng a thì tên bưu …

Xem bài viết

Sóc Trăng | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMEES

Bưu điện Soctrang được khai trương vào ngày 21 tháng 5 năm 1875. Có 2 loại dấu quân đội CORR.D.ARM tại Sóc Trăng: một dấu hình lục giác, một dấu hình tròn. Dấu CORR.D.ARM Sóc Trăng hình lục giác ngày 8/2/1887 CORR.D.ARMEES Sóc Trăng còn có dấu hình tròn, dưới đây là một con dấu được sử dụng năm 1891. …

Xem bài viết

Hà Tiên | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES

THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU Bưu cục Hà Tiên được khai trương ngày 25 tháng 3 năm 1873. Giai đoạn đầu, bưu cục này sử dụng dấu hủy tem CCH và dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES. Sau đó tới khoảng tháng 12/1876 không còn sử dụng dấu CCH nữa mà chuyển sang sử dụng dấu CORR.D.ARMÉES …

Xem bài viết