Dấu hủy thuộc địa CCN | N từ 2 đến 8

Loại dấu này có hình thoi, mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine, đa phần dùng tới năm 1876 thì dừng một phần bởi con dấu bắt đầu mòn, một phần nữa là bởi quy trình đóng 2 con dấu (dấu nhật ấn ngày tháng và dấu hủy tem …

Xem bài viết

Dấu CCN2 dùng tại Biên Hòa và Tây Ninh

Dấu CCN2 có hình thoi (kim cương, diamond hoặc lozenge theo tên gọi khác), mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine. CCN2 ban đầu được dùng tại Biên Hòa từ năm 1863 cho tới 1874, bưu cục này có 2 con dấu CCN2. Tới tháng 5/1866, một trong hai …

Xem bài viết