Bác Hồ giấy dó | Lịch sử các đợt phát hành

Đây là một bộ tem tương đối đặc biệt trong lịch sử bưu chính V.N.D.C.C.H bởi nó được in trên chất liệu giấy dó, một loại giấy được sản xuất từ vỏ cây dó mà một số làng nghề dùng để in tranh Đông Hồ. Mẫu 2đ được phát hành lần đầu vào tháng 5/1949, sau đó do cước thư …

Xem bài viết