Nhật ấn thời kỳ tiền thuộc địa | Dấu bưu cục Type PR Desrousseaux

Loại nhật ấn này tới Đông Dương vào tháng 12 năm 1862, được biết đến trên thư sớm nhất là ngày 1/1/1863, sau đó vẫn được sử dụng cho tới năm 1864. Type PR là loại nhật ấn dùng cho cả thư quân sự và dân sự, chúng được đóng bằng 2 loại mực xanh và đen trong đó màu …

Xem bài viết

Dấu nhật ấn Type T2 Desrousseaux | Bưu cục điện báo

Từ năm 1882, hoạt động điện báo và thư tín sáp nhập vào với nhau và dùng chung dấu nhật ấn. Trước đó, bưu điện sử dụng nhật ấn khác nhau giữa 2 hoạt động này. Dạng T2 Desrouseaux có hình tròn lượn sóng, khối ngày tháng nằm trên cùng một dòng. NHẬT ẤN TYPE T2 DESROUSSEAUX Hình tròn lượn …

Xem bài viết

Dấu bưu cục Type Ab Desrousseaux

Loại Ab Desrousseaux có tên địa danh bị sai lỗi chính tả: Tong-Kin, Hai-Phung. Có lẽ được sản xuất vào năm 1876 nhưng rồi được cất trong kho vì lỗi chính tả này. Cuối cùng, nó được đưa vào sử dụng năm 1879 khi loại “A Desrousseaux” đã rất mòn và “Aa” chưa có để dùng. Thời điểm cụ thể …

Xem bài viết

Dấu bưu cục Type B1 Desrousseaux

Loại B1 Desrousseaux được mang theo hành lý của lực lượng Viễn chinh Bắc Kỳ vào cuối năm 1883. Do đó, loại B1 này được dùng tại Tonkin. So với loại B, Desrousseaux cho rằng khối ngày tháng của loại B1 được dịch lên cao hơn nhưng tôi thấy không hẳn như vậy. Font chữ trong khối ngày tháng cũng …

Xem bài viết