Dấu bưu cục Type B3 Desrousseaux


Đối với nhật ấn dạng B cần bổ sung thêm loại B3 Desrousseaux xuất hiện tại triển lãm Hà Nội trong khoảng thời gian từ 3/12/1902 cho tới 7/2/1903. Đây là con dấu tạm thời bởi nó được sử dụng trong thời gian tổ chức triển lãm. Khối ngày tháng của con dấu này có thể tháo ra lắp vào với 2 kiểu font chữ được sử dụng là Elzévir và Arial. Còn chữ Hanoi-Exposition | Tonkin được cố định trên con dấu.

NHẬT ẤN TYPE B3 DESROUSSEAUX

Hanoi – Exposition

Thời gian sử dụng từ 3/12/1902 cho tới 7/2/1903

Hình a

Khối ngày tháng dùng fot chữ Arial

Hình b

Khối ngày tháng kết hợp giữa Elzévir và Arial

Hình c

Khối ngày tháng kết hợp giữa Elzévir và Arial

  • Hình a: toàn bộ khối ngày tháng sử dụng font chữ Arial.
  • Hình b: ngày và tháng dùng font chữ Arial, năm dùng fon chữ Elzévir (số 3 bên trên và bên dưới khác nhau). Còn không rõ vì lý do gì mà nhân viên bưu điện xếp năm có một chữ số.
  • Hình c: ngày dùng font chữ Arial, tháng và năm dùng fon chữ Elzévir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap