Giải thưởng


GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận, giấy khen triển lãm tem châu Á lần thứ 32 tổ chức tại Thái Lan từ 10-15 tháng 8 năm 2016

Triển lãm tem châu Á lần thứ 32

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Triển lãm tem châu Á lần thứ 32

GIẢI MẠ BẠC

Triển lãm tem châu Á lần thứ 32

GIẤY KHEN HỘI TEM VIỆT NAM

TRIỂN LÃM TEM QUỐC GIA

Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận triển lãm tem quốc gia VIETSTAMPEX 2015 tổ chức tại Hà Nội

Triển lãm tem quốc gia VIETSTAMPEX 2015

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Triển lãm tem quốc gia VIETSTAMPEX 2015

GIẢI BẠC LỚN

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC

Triển lãm bưu chính Hà Nội 2017

GIẢI A

Triển lãm bưu chính miền Trung & Tây Nguyên 2019

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Triển lãm bưu chính miền Trung & Tây Nguyên 2019

GIẢI ĐẶC BIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap