Premier Voyage postal par avion Indochine France | Phụ thu hàng không 80c

Premier Voyage postal par avion Indochine France là chuyến bay từ Sài Gòn tới Paris diễn ra từ 12-20/4/1929. Bởi đây là phần phân tích về cước phí nên tôi chỉ viết về chiều bay khởi hành từ Sài Gòn tới Pháp. Chiều bay trước đó từ Pháp tới Sài Gòn xin các bạn tham khảo trong phần lịch sử …

Xem bài viết

Voyage Retour Record Distance Costes Bellonte | Phụ thu hàng không 100c

Voyage Retour Record Distance Costes Bellonte Oct.Nov.1929 là chuyến bay từ Hà Nội tới Paris do phi công Dieudonné Costes và hoa tiêu Maurice Bellonte thực hiện. Khởi hành từ Hà Nội vào 17/11/1929 và tới Paris vào 21/11/1929, chuyến bay mang theo 8.889 bì thư thương mại. Như vậy, số lượng bì thư là khá lớn đủ cho rất …

Xem bài viết

Par malle Aérienne Hollandaise | Phụ thu hàng không 100c

Từ ngày 19/12/1929 cho tới 16/1/1930, có một lượng nhỏ khoảng 1.600 bì thư từ Sài Gòn gửi đi Paris qua đường bay Hà Lan tới thuộc địa Dutch East Indies (Indonesia ngày nay). Một hiệp định đươc ký giữa 2 đế quốc lúc đó là Pháp và Hà Lan cho phép đường bay thương mại này khai thác thư …

Xem bài viết

France – Indochine via Air Orient | Phụ thu hàng không 60c từ 18/10/1930 – 30/6/1932

Ngày 18/10/1930, France-Indochine Air Orient thành lập đường bay Saigon – Bangkok để kết nối với đường bay qua Amsterdam rồi tới Paris của hãng K.L.M (Hà Lan). Sau đó tới ngày 3/2/1931, Air Orient thiết lập đường bay thẳng giữa Pháp & Indochine. Kể từ đó, thư hàng không chủ yếu được vận chuyển qua Air Orient. Phụ thu …

Xem bài viết

Cước thư hàng không giai đoạn 1/7/1932-15/2/1940 | Phụ thu hàng không 30c

Kể từ 1/7/1932, phụ thu hàng không gửi đi Pháp không thay đổi nhưng thay đổi về quy cách trọng lượng thư. Nếu như trước đây, phụ thu hàng không là 60c cho mỗi 10 grams, nay được đổi thành 30 grams cho mỗi 5 grams. Việc điều chỉnh như vậy giúp cước thư hàng không trở nên rẻ hơn …

Xem bài viết

Bảng phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục áp dụng ngày 16/2/1940

Ở các bài trước, tôi chủ yếu viết về mức phụ thu hàng không gửi đi Pháp và châu Âu. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa thông tin về mức phụ thu hàng không tới tất cả các quốc gia và châu lục. Rất nhiều trong số đó các bạn sẽ chỉ thấy tồn tại trong biểu cước mà …

Xem bài viết

Bảng phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục áp dụng ngày 22/3/1947

Nghị định số No 81/890 có hiệu lực từ ngày 22/3/1947 ban hành mức phụ thu hàng không gửi tới các quốc gia và châu lục như sau: BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ ĐÔNG DƯƠNG TỚI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC ÁP DỤNG NGÀY 22/3/1947. Châu lục Quốc gia Phụ thu hàng không Pháp & thuộc địa …

Xem bài viết

Bảng phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục áp dụng ngày 10/3/1948

Nghị định số 91/1264 ban hành ngày 10/3/1948 và có hiệu lực ngày 31/3/1948 quy định mức phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục như sau: BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ ĐÔNG DƯƠNG TỚI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC ÁP DỤNG NGÀY 10/3/1940. Châu lục Quốc gia Phụ thu hàng không Pháp Pháp …

Xem bài viết

Cước thư hàng không giai đoạn 1945-1954

Là người Việt Nam ai cũng đều nắm vững lịch sử đất nước, dân tộc giai đoạn 1945-1954, bởi vậy trong phần này tôi không cần nói quá nhiều về bối cảnh lịch sử mà xin đi thẳng vào bảng cước thư trong bảng dưới đây: BẢNG 1: CƯỚC THƯ HÀNG KHÔNG GỬI ĐI PHÁP VÀ THUỘC ĐỊA GIAI ĐOẠN …

Xem bài viết