Bộ sưu tập


Sử dụng tem cô Ba trên cước thư Đông Dương

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số khung: 5 khung ~ 80 trang
 • Tác giả: Lưu Văn Lương
 • Giải thưởng: Giải vàng triển lãm tem quốc gia 2022

Bộ tem Bác Hồ giấy dó

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số khung: 2-3 khung ~ 40 trang
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

An toàn giao thông đường bộ

 • Thể loại: Chuyên đề
 • Số khung: 5 khung ~ 80 trang
 • Tác giả: Lưu Văn Lương
 • Giải thưởng trong nước: Bạc lớn triển lãm tem quốc gia VIETSTAMPEX 2015
 • Giải thưởng quốc tế: Mạ bạc tại triển lãm tem Châu Á lần thứ 32 tại Bangkok 2016

Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 17
 • Tác giả: Lưu Văn Lương
 • Giải thưởng quốc tế: 76 điểm (tương đương Bạc lớn) triển lãm tem Bangabandhu 2021 Exhibition

Tết trồng cây | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 28
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

Việt Nam – Lào – Campuchia | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 9
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap