Bộ sưu tập


Bộ tem kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số khung: 5 khung ~ 80 trang
 • Tác giả: Lưu Văn Lương
 • Giải thưởng: Giải đặc biệt Triển lãm bưu chính miền Trung & Tây Nguyên 2019

An toàn giao thông đường bộ

 • Thể loại: Chuyên đề
 • Số khung: 5 khung ~ 80 trang
 • Tác giả: Lưu Văn Lương
 • Giải thưởng trong nước: Bạc lớn triển lãm tem quốc gia VIETSTAMPEX 2015
 • Giải thưởng quốc tế: Mạ bạc tại triển lãm tem Châu Á lần thứ 32 tại Bangkok 2016

Tết trồng cây | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 28
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 18
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

Việt Nam – Lào – Campuchia | Bản in thử

 • Thể loại: Truyền thống
 • Số trang: 9
 • Tác giả: Lưu Văn Lương

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap