Nghị định Hoàng gia ngày 22/10/1862 về việc trao đổi thư giữa Pháp và Nam Kỳ


Nghị định do Hoàng đế Pháp ký ngày 22/10/1862 cho phép trao đổi thư tín giữa Pháp và Nam Kỳ. Sau Nghị định này có thêm Thông tư số 271 do Giám đốc bưu chính Pháp ký ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về cước bưu chính và cung đường vận chuyển thư giữa Pháp và Nam Kỳ.

Điều 3 (Art.3) của Nghị định có nêu việc trao đổi thư tín giữa Nam Kỳ và mẫu quốc được thực hiện qua tuyến hàng hải của Pháp (paquebots-poste française).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap