Tổng hợp dấu Par Avion dùng tại các bưu cục giai đoạn 1929-1939

Phần này tôi xin tổng hợp dấu Par Avion dùng tại các bưu cục Đông Dương giai đoạn 1929-1939. Đây là những con dấu chính thống của bưu điện, qua đó giúp người chơi có thể phân biệt với các dấu Par Avion do tư nhân tự làm (vốn không có giá trị về lịch sử bưu chính). Phân loại …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G5 Desrousseaux | Par malle Aérienne Hollandaise

Một hiệp định được ký giữa Pháp và Hà Lan cho phép kết hợp vận chuyển thư tín bằng hàng không trên cung đường Saigon – Bangkok – Amsterdam – Paris. Hà Lan đã có sẵn đường bay tới thuộc địa Dutch East Indies (Indonesia ngày nay) với tần suất 2 tuần/lần, đường bay này có điểm dừng tại Bangkok. …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G6 Desrousseaux | tuyến Saigon-Marseillle qua Dutch airlines KLM năm 1931

Giai đoạn 1931, chuyến bay kết nối giữa France và Indochine thường được thực hiện qua hãng hàng không K.L.M của Hà Lan. Một con dấu hàng không Par avion màu đỏ được sử dụng cho các chuyến bay này. Derousseaux phân loại nó vào dạng G6 với những đặc điểm sau. DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G6 Desrousseaux Nơi …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G6A | tuyến Saigon-Marseillle qua Air Orient năm 1931

Ngày 3/2/1931, Air-Orient thực hiện chuyến bay đầu tiên kết nối giữa France và Indochine. Một con dấu hàng không Par avion màu đỏ được sử dụng trong một thời gian ngắn, nó rất giống với dấu Par avion G6 Voie Hollandaise (K.L.M) của Desrousseaux, chỉ khác dòng chữ hàng cuối cùng là hãng hàng không “Via Air Orient”. Derousseaux …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G10 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Saigon-Central 1932-1939

Dấu hàng không này dùng cho thư máy bay đi từ Sài Gòn tới Marseille trong giai đoạn 1932-1939. Đây cũng là một trong những dấu par avion rất phổ biến thời Đông Dương, nó có kích thước 12mm x 60mm với 3 màu đen, xanh, đỏ trong đó màu đen hay gặp nhất, màu xanh khá hiếm. Desrousseux phân …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G11 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Cap Saint Jacques 1939-1940

Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Cap Saint Jacques (Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay), áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1939-1940. Desrousseaux phân loại vào dạng G11 với những đặc điểm sau: DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G11 Desrousseaux Màu đen, kích thước: 52x6mm Sử dụng …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Chợ Lớn 1931-1937

Tại bưu cục Chợ Lớn, có một con dấu riêng dành cho đường thư hàng không từ Sài Gòn tới Marseille. Những bức thư gửi đi Pháp hoặc châu Âu qua tuyến hàng không Saigon-Marseille sẽ được đóng lên phòng bì con dấu này. Theo Desrousseaux, con dấu được sử dụng trong giai đoạn 1931-1936, nhưng một vài bì thư …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G13 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục PnomPenh 1931-1936

Dấu Par Avion này dùng tại PnomPenh giai đoạn 1931-1936, nó có dòng chữ Par Avion Jusqu’a Marseille, Desrousseaux phân loại vào dạng G13. DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G13 Desrousseaux Dấu Par Avion dùng tại PnomPenh giai đoạn 1931-1936 Thư gửi từ các bưu cục khác khi chuyển tiếp tới Pnompenh cũng được đóng dấu Par Avion, bì thư …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G15 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Vinh 1933-1934

Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Vinh, Annam, áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1933-1934. Desrousseaux phân loại vào dạng G15 với những đặc điểm sau: DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G15 Desrousseaux Nơi sử dụng: Vinh, Annam Thời gian sử dụng: 193-1934 Dấu Par Avion này …

Xem bài viết