Dấu Par Avion dạng G13 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục PnomPenh 1931-1936


Dấu Par Avion này dùng tại PnomPenh giai đoạn 1931-1936, nó có dòng chữ Par Avion Jusqu’a Marseille, Desrousseaux phân loại vào dạng G13.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G13 Desrousseaux

Dấu Par Avion dùng tại PnomPenh giai đoạn 1931-1936

Dấu Par Avion dạng G13 Desrousseaux trên bì thư gửi từ Pnompenh, Cambodge tới Pháp 12/3/1934

Thư gửi từ các bưu cục khác khi chuyển tiếp tới Pnompenh cũng được đóng dấu Par Avion, bì thư dưới đây gửi từ bưu cục Takeo, đóng dấu Par Avion dạng G13 Desrousseaaux.

Dấu Par Avion dạng G13 Desrousseaux gửi từ bưu cục Takeo

Vì không có đường bay thẳng từ PnomPenh nên tất cả thư phải được chuyển tiếp qua Sài Gòn trước khi lên đường sang Pháp.

Thư gửi từ Pnompenh-Lyon, Pháp theo tuyến Saigon-Marseille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap