Dấu Par Avion dạng G6 Desrousseaux | tuyến Saigon-Marseillle qua Dutch airlines KLM năm 1931


Giai đoạn 1931, chuyến bay kết nối giữa France và Indochine thường được thực hiện qua hãng hàng không K.L.M của Hà Lan. Một con dấu hàng không Par avion màu đỏ được sử dụng cho các chuyến bay này. Derousseaux phân loại nó vào dạng G6 với những đặc điểm sau.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G6 Desrousseaux

Nơi dùng: Bưu cục Saigon-Central

Thời gian sử dụng: 1931

Dấu Par Avion dạng G6 Desrousseaux trên bì thư gửi từ Hà Nội tới Paris ngày 27/1/1931 qua hãng KLM Dutch airlines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap