Par la voie des paquebots française & britanniques | Tuyến hàng hải Pháp & Anh

Bạn sẽ hay bắt gặp các thuật ngữ “par la voie des paquebots française” hoặc “par la voie des paquebots britanniques” khi nghiên cứu về cước thư giai đoạn 1860-1880. Giữa bưu chính Pháp và bưu chính Anh có một thỏa thuận liên quan tới trao đổi thư từ của các lực lượng viễn chinh của hai quốc gia này …

Xem bài viết

Papiers d’affaires là gì?

Khi nghiên cứu về lịch sử bưu chính Đông Dương, các bạn sẽ hay gặp thuật ngữ papiers d’affaires. Vậy papiers d’affaires là gì? Đầu tiên, dịch từ tiếng Pháp, papiers d’affaires có nghĩa là giấy tờ kinh doanh. Còn theo thuật ngữ bưu chính Pháp, những vật phẩm như: chứng thư, giấy tờ kinh doanh, công chứng, thừa phát, …

Xem bài viết

Vật phẩm imprimés là gì?

Theo Hướng dẫn số 175 (Instruction No 175), Mục 49 ban hành tháng 11/1875, imprimés bao gồm: sách bìa mềm, tờ rơi quảng cáo, tờ chép nhạc, catalogs, cáo bạch, thông tư, giấy khai sinh, chứng tử, giấy kết hôn, danh thiếp, thông báo dạng in khắc, in thạch bản, bản đồ, tranh ảnh,.. Dưới đây là hình chụp gốc …

Xem bài viết

Cartes de visite là gì?

Hình thái ban đầu đối với cartes de visite là sous enveloppes ouvertes (bì thư mở không dán), ban đầu nó có thể chứa các vật phẩm như: giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, thông cáo, cáo bạch, catalogues, tranh ảnh,.. hơn là một tấm danh thiếp. Miễn là bì thư chứa các vật phẩm này trong quá trình …

Xem bài viết

Échantillons là gì?

Thuật ngữ Échantillons là thuật ngữ bưu chính Pháp dùng cho gửi hàng hóa và sản phẩm nhưng dưới dạng rời rạc từng chiếc một, chứ không gửi với số lượng nhiều. Mục 48, Instruction No 175 ban hành năm 1875 dưới đây quy định rõ điều này. Quy cách trọng lượng, kích thước Điều kiện chung đối với hàng …

Xem bài viết