Trans Siberien | Đường sắt xuyên Á-Âu với vai trò vận chuyển thư

Bắt đầu được xây dựng từ năm 1891 và hoàn thành vào năm 1904, Trans-Siberien là tuyến đường sắt dài nhất trên thế giới tại thời điểm xây dựng nối liền giữa Moscow và Vladivostok với tổng chiều dài 9.289 km. Tuyến đường sắt hoàn thành không chỉ kết nối các thành phố lớn nhỏ thuộc châu Âu và châu …

Xem bài viết