Chuyến bay kỷ niệm


Phần này tôi xin tổng hợp lại tất cả các chuyến bay có dấu kỷ niệm trong lịch sử bưu chính Đông Dương, được xắp sếp theo trình tự thời gian. Bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về chuyến bay nào xin click vào đường link bài viết của mỗi chuyến bay.

Thời gian Chuyến bay
20-27 April 1921Chuyến bay thử nghiệm Sài Gòn – Lào và khứ hồi bằng máy bay quân đội, con dấu: “Par Avion”;
22 January 1923Chuyến bay đầu tiên Sơn La – Hà Nội, con dấu màu xanh;

Link bài viết >>
11 April 1923Biên Hòa (Sài Gòn) – Hà Nội, hàng không quân đội, con dấu hình tròn “Escadrille de Cochinchine No.2”;
Chuyến bay định kỳ hàng tuần giữa Sài Gòn và Savanhaket (Lào);
14-24 May 1929Chuyến bay thử nghiệm Sài Gòn – Hà Nội, chiều khứ hồi thực hiện bởi C. A. F;
16 May 1929Hà Nội – Fort Bayard (Quảng Châu) thực hiện bởi C. A. F;
12-20 April 1929Chuyến bay thử nghiệm Sài Gòn – Paris của phi công người Pháp Paillard & Le Brix, con dấu hình đôi cánh máy bay, bên trong có dòng chữ “Premier Voyage Postal Par Avion Indochine France”;

Link bài viết >>
16 May 1929Chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội, thiện bởi C. A. F, phi công Tixier;
20 May 1929Chuyến bay HongKong – Hà Nội thiện bởi C. A. F, phi công Fernando Robbe
11 June 1929Chuyến bay đầu tiên Hà Nội – Nha Trang, thực hiện bởi S. E. E. A;
16-24 Nov 1929Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn – Hong Kong – Canton, phụ thu hàng không 30c cho mỗi 20 grams;
17-21 Nov 1929Chuyến bay Hà Nội – Paris thực hiện bởi Costes & Bellonte;

Link bài viết >>
19 Dec 1929 – 16 Jan 1930Đường bay Indochina – France kết nối thông qua Dutch East Indies Service, con dấu hình chữ nhật, bên trong có dòng chữ “Par Malle Aerienne Hollandaise”;

Link bài viết >>
13 April 1930Chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn qua Đà Nẵng, khởi hành và khứ hồi trong cùng ngày;
18 Oct 1930Air Orient khai trương chuyến bay Sài Gòn – Bangkok, kết nối với chuyến bay K. L. M tới Amserdam;
5 Jan 19313 chiếc máy bay quân đội bay từ Bangkok tới Hà Nội theo lời mời của chính phủ Đông Dương, tới Hà Nội ngày 31/12/1930. Chuyến khứ hồi mang theo một chiếc túi nhỏ chứa thư tới Bangkok ngày 5/1/1931 và đóng dấu mặt sau ngày 6/1/11931;
3 Feb 1931Chuyển bay đầu tiên kết nối Indochina – France của Air Orient, dấu hình tròn có hình con ngựa có cánh;
24 April 1931Đường bay Sài Gòn – Athens, qua các chặng Sài Gòn – Bangkok của A. O, sau đó transit qua hãng K. L. M, dấu Athens mặt sau có ngày 3 May 1931. Đường thư Sài Gòn – Marseille thường khai thác qua tuyến này;
7 June 1931Đường bay Sài Gòn – Marseille, chuyến bay của Beauregard, Bourgious, Patard và Levous đã gặp nạn và rơi xuống vùng Akyab (Myanma), trên sông Sandoway. Tất cả phi hành đoàn tử nạn. Các bức thư sau đó được vận chuyển tới Marseille ngày 2/7/1931, trên bì thư được đóng con dấu có dòng chữ “Courier Accidenté le 7 Juin 1931”;
30 June 1931Đường bay Sài Gòn – Ban Mê Thuột, con dấu của Escadrille;
15 Dec 1931Đường bay Vientiane (Lào) – Sài Gòn của hãng Escadrille;
20-24 Jan 1932Chuyến bay từ Hà Nội tới Paris ngày 20/1/1932 do Codos and Robida thực hiện trong 3 ngày, 4 giờ, 17 phút, phá vỡ kỷ lục của Costes & Bellonte hơn một ngày;

Link bài viết >>
9 May 1932Chuyến bay đầu tiên giữa Nha Trang – Sài Gòn, Sài Gòn – Allahabad của Air Orient;
26 May 1932Đường bay Hà Nội – Marseille qua Sài Gòn, khởi hành từ Hà Nội bằng đường hàng không, tới Sài Gòn ngày 27/5/1932 và sau đó theo tuyến Sài Gòn – Marseille để tới Marseille ngày 7/6/1932;
2 August 1932Đường bay HongKong – Athens, quá cảnh tại Sài Gòn. Các bì thư được đóng thành túi, chuyên chở theo đường sắt tới Sài Gòn. Tại đây, thư lên máy bay của hãng Air Orient tới Pháp, sau đó tới Athens ngày 15/8/1932;
30 Oct 1932Đường bay Sài Gòn – Hà Nội – Fort Bayard – Canton, kết nối với tuyến bay London – HongKong ngày 19/10/1932, tới HongKong ngày 1/11/1932. Con dấu kỷ niệm chuyến bay có màu đỏ;
5 Nov – 24 Nov 1932Chuyến bay thử nghiệm, kết nối giữa HongKong – Hà Nội – Sài Gòn – Marseille do phi công Zalle của hãng Air Orient thực hiện;
20 Nov 1932Đường bay Vientiane – Sài Gòn do phi công quân đội Pillo thực hiện;
4 Dec 1932Đường bay trực tiếp Sài Gòn – Berkin, quá cảnh qua Athens;
Jan 1934Đường bay Sài Gòn – Paris, máy bay bị rơi ngày 15/1/1934 tại Corbigny (nằm giữa Marseille & Paris) bởi một cơn bão tuyết;
14 Feb 1936Chuyến bay đầu tiên giữa Fort Bayard – HongKong;
10 July 1936Chuyến bay đầu tiên giữa Hà Nội – Canton, không có con dấu kỷ niệm của chuyến bay, dấu đến mặt sau ngày 11/7/1936 nhưng bị đóng nhầm thành 11/7/1925);
13 July 1938Chuyến bay Hà Nội – HongKong do Air France thực hiện, con dấu có màu xanh hoặc đỏ;
30 July 1938Chuyến bay đầu tiên Hà Nội – Sài Gòn trong 5 tiếng
10 Aug 1938Đường bay Hà Nội – HongKong do Air France thực hiện
31 Aug 1938Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn – Singapore – Batavia do K. N. I. L. M thực hiện;
5 Oct 1938Chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội – HongKong. Cùng trên chặng bay từ Paris tới HongKong tháng 10/1938 nhưng có 2 con dấu kỷ niệm chuyến bay: dấu hình chữ nhật (dùng tại Sài Gòn), dấu hình tam giác (dùng tại Hà Nội);

Link bài viết >>
5 Oct 1938Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn – HongKong do Air France thực hiện;
21 Nov 1938Chuyến bay đầu tiên Hà Nội – Kumming (Yunnan | Vân Nam), không có con dấu kỷ niệm chuyến bay nhưng có dấu đến;
22 May 1939Chuyến bay thử nghiệm Hà Nội – Vientiane và Vientiane – Hà Nội, không có con dấu kỷ niệm chuyến bay nhưng có dấu đến. Thời gian thực hiện chuyến bay trong 1 ngày;
7 July 1939Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn – Vientiane – Hà Nội do Air France thực hiện. Dấu kỷ niệm chuyến bay có hình tròn với màu mực xanh;
24 Nov 1948Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn – Noumea qua Sydney;

Link bài viết >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap