Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem năm 1893

Cartes lettres là loại vật phẩm in sẵn tem không cần phong bì, một mặt để người gửi ghi địa chỉ, mặt kia để ghi nội dung thư, mặt viết thư được gập vào trong. Những mẫu cartes lettres đã xuất hiện vào năm 1888 nhưng biểu cước dành cho vật phẩm này tôi thấy tới năm 1893 mới có. …

Xem bài viết

Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem giai đoạn 1921-1925

Giai đoạn sau 1921, do tỷ giá Piastres/Francs tăng gấp đôi từ 1:2,5 lên 1:5, biểu cước thư in sẵn tem cartes lettres do vậy cũng có sự điều chỉnh lại như trong bảng dưới đây: Nội dung Indochine Pháp & các thuộc địa Cước gửi thư in sẵn tem cartes lettres 20c (4 cents) 25c (5 cents)

Xem bài viết