Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux

Loại nhật ấn này có dòng chữ CORR.D.ARM (phân biệt với dạng a Desrousseaux có tiêu đề là CORR.D.ARMÉES). CORR.D.ARM type b Desrousseaux được dùng tại Nam Kỳ và Campuchia, chúng có hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên, chữ CORR.D.ARM ở trên và tên bưu cục ở dưới. Tên bưu cục có thể có dấu gạch ngang hoặc …

Xem bài viết

Cholen (Chợ Lớn) | Dấu quân đội CORR.D.ARM

Cholen là tên người Pháp đặt, còn người Việt Nam thân thuộc với cái tên Chợ Lớn. Thời Pháp mới cai trị thì Sài Gòn và Chợ Lớn là 2 tỉnh tách biệt, tới năm 1930 mới sáp nhập vào với nhau. Ngược lại dòng lịch sử thì thành phố Chợ Lớn được thành lập ngày 6 tháng 6 năm …

Xem bài viết

Châu Đốc | Dấu quân đội CORR.D.ARM

Bưu cục Châu Đốc được khai trương vào tháng 7 năm 1867 sau cuộc chinh phạt miền tây Nam Kỳ của Pháp. Về vị trí địa lý, Châu Đốc nằm ở rìa của sông Hậu (tiếng Khmer là Tonlé-Bassac) gần biên giới Campuchia. Do vậy mà có khá nhiều thư gửi từ Campuchia đi qua bưu cục này. THÔNG TIN VỀ …

Xem bài viết