Dấu Par Avion dạng G5 Desrousseaux | Par malle Aérienne Hollandaise

Một hiệp định được ký giữa Pháp và Hà Lan cho phép kết hợp vận chuyển thư tín bằng hàng không trên cung đường Saigon – Bangkok – Amsterdam – Paris. Hà Lan đã có sẵn đường bay tới thuộc địa Dutch East Indies (Indonesia ngày nay) với tần suất 2 tuần/lần, đường bay này có điểm dừng tại Bangkok. …

Xem bài viết

Đường thư Saigon – Paris khai thác qua tuyến Bangkok – Amsterdam | Par Malle Aerienne Hollandaise

Nhắc lại một chút về lịch sử để các bạn không bị nhầm lẫn giữa các chuyến bay. Trong năm 1929 đã có 3 cuộc đột kích bằng đường hàng không giữa Pháp và Đông Dương trong đó có một cuộc đột kích không thành công của Paillard, Le Brix. Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống một đầm …

Xem bài viết

Par malle Aérienne Hollandaise | Phụ thu hàng không 100c

Từ ngày 19/12/1929 cho tới 16/1/1930, có một lượng nhỏ khoảng 1.600 bì thư từ Sài Gòn gửi đi Paris qua đường bay Hà Lan tới thuộc địa Dutch East Indies (Indonesia ngày nay). Một hiệp định đươc ký giữa 2 đế quốc lúc đó là Pháp và Hà Lan cho phép đường bay thương mại này khai thác thư …

Xem bài viết