Dấu Par Avion dạng G5 Desrousseaux | Par malle Aérienne Hollandaise


Một hiệp định được ký giữa Pháp và Hà Lan cho phép kết hợp vận chuyển thư tín bằng hàng không trên cung đường Saigon – Bangkok – Amsterdam – Paris. Hà Lan đã có sẵn đường bay tới thuộc địa Dutch East Indies (Indonesia ngày nay) với tần suất 2 tuần/lần, đường bay này có điểm dừng tại Bangkok. Còn Pháp thì muốn kết hợp để vận chuyển thư từ Đông Dương về mẫu quốc. Kết quả là đã có 3 chuyến bay được thực hiện trong giai đoạn cuối 1929 đầu 1930:

Đợt bayThời gianDấu Par Avion
#119-28/12/1929không có
#21-12/1/1930Par malle Aérienne Hollandaise
#316-25/1/1930Par malle Aérienne Hollandaise

Hai trong số ba chuyến bay trên sử dụng con dấu Par Avion hình chữ nhật kích thước 54 x 14 mm, bên trong có dòng chữ “Par malle Aérienne Hollandaise”. Desrousseaux phân loại vào dạng G5.

Dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đỏ

Type G5 Desrousseaux

Kích thước 54 x 14 mm

Dùng tại bưu cục Saigon Central

Dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đen

Type G5 Desrousseaux

Kích thước 54 x 14 mm

Dùng tại bưu cục Saigon Central

Trong 2 màu trên, màu đỏ được sử dụng trên bì thư nhiều hơn, màu đen khá hiếm. Dưới đây là một bì thư gửi từ Sài Gòn tới Toulou, Pháp sử dụng con dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đỏ. Nhật ấn trên con dấu là Saigon Central 11h ngày 1/1/1930, như vậy đây là con dấu Par Avion sử dụng trong chuyến bay lần thứ 2.

Dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đỏ trên bì thư gửi từ Sài Gòn đi Paris ngày 1/1/1930

Con dấu màu đen xuất hiện trong lần bay thứ hai nhưng khá ít. Bưu điện đặt con dấu tại quầy để người gửi đóng miễn phí, không biết có phải vì lý do này mà người gửi thoải mái lựa chọn mực.

Thư hàng không gửi từ Sài Gòn đi Bỉ với dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đen

Ở đợt bay đầu tiên diễn ra ngày 19/12/1929 chưa có con dấu này, do vậy người gửi đánh tạm dòng chữ “Par malle Aérienne Hollandaise” lên bì thư để giúp nhân viên bưu điện nhận diện và phân loại thư.

Bì thư gửi đi Paris vào ngày 18/12/1929 chưa có dấu hàng không, dòng chữ “Par malle Aérienne Hollandaise” được đánh máy

Con dấu vẫn tiếp tục được sử dụng cho tới đợt bay thứ 3 diễn ra vào ngày 16/1/1930 và có cả 2 màu đen, đỏ.

Dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đỏ trên bì thư gửi từ Sài Gòn đi Paris. Đây là đợt bay thứ 3 với dấu nhật ấn Saigon Central 15/1/1930
Dấu Par malle Aérienne Hollandaise màu đen trên chuyến bay Saigon – Bangkok – Amsterdam – Paris lần thứ 3

Thông tin thêm về cước thư và lịch sử chuyến bay Par malle Aérienne Hollandaise các bạn xem qua 2 đường links dưới đây:

>> Đường thư Indochine – France khai thác qua chuyến bay Bangkok – Amsterdam của K.L.M;

>> Cước thư chuyến bay Par malle Aérienne Hollandaise;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap