In đè 50đ giả

Không có tài liệu chính thống về những mẫu tem in đè giả này. Xưa nay vẫn là thế, các cơ quan bưu chính, các hiệp hội không bao giờ lên tiếng về những con tem giả để bảo vệ người chơi. Chỉ có người chơi lên tiếng về những con tem giả, rồi các quan chức hiệp hội lại …

Xem bài viết