In đè 50đ chữ nhỏ


Dạng in đè này có kích thước 7 x 12 mm, so với kích thước tiêu chuẩn là 9 x 14.5 mm. Chữ “ĐỒNG” có chiều cao 2 mm, chỉ bằng một nửa chiều cao chữ “BƯU CHÍNH”. So với 2 kiểu in đè 50đ dạng 1 và dạng 2, kiểu in đè 50đ chữ nhỏ hiếm hơn hẳn. Cho dù nhiều catalogues chưa đưa vào nhưng tôi cho rằng kiểu in đè này là thật bởi nó tuân theo quy tắc nhị nguyên: 0 1 0 1 0 1.

In đè 50đ chữ nhỏ và 50đ chữ to đặt cạnh nhau

Kiểu in đè 50đ chữ nhỏ cũng tồn tại trên mẫu 5 ĐỒNG màu đỏ gạch brick-red nhưng hiếm hơn.

In đè 50đ chữ nhỏ | Đỏ gạch brick-red

Một trong những lỗi hiếm và giá trị ở kiểu in đè 50đ chữ nhỏ này là in đè bị sót trên một hoặc một vài tem, thực ra là nguyên một hàng bởi tôi đã từng thấy seller có nickname Lodzerman111 rao bán khối 9 và khối 6 trên Delcampe. Do có lề nên xác định được vị trí không đóng dấu nằm ở hàng thứ 2 từ trên xuống. Rất khó để xác định nhân viên bưu điện lúc bấy giờ có cố tình đóng thiếu không bởi có sơ xuất thì cùng lắm là quên đóng trên một con tem, còn quên nguyên một hàng rõ ràng thì rất khó hiểu. Một dealer cao tuổi chia sẻ với tôi rằng, chính họa sỹ khắc dấu đã mang một tờ tem chưa đóng dấu lên bưu điện rồi nhờ nhân viên đóng dấu hộ. Trong đó có một mẫu tem đóng thiếu dấu, một mẫu 50đ đóng lộn ngược. Nhưng tờ tem mà dealer đó chào bán cho tôi lại là in đè giả nên tôi không mua.

Khối 9 in đè 50đ số nhỏ, 3 tem ở giữa không in đè (hiếm)

Trong block in đè trên, quy tắc nhị nguyên được lặp lại, đó là chữ số “5” ở hai tem cạnh nhau khác nhau và cứ cách một tem thì kiểu chữ số “5” được lặp lại. Đây là cách nhận ra in đè thật mà catalogue của Michel chỉ ra. Còn một vài lỗi nhỏ không đáng kể như dưới đây.

Chữ “Đ” ở hai mẫu in đè bên trái bị mất nửa trên, đây là lỗi vị trí và lặp lại trên các tờ tem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap