In đè 50đ | Phân loại các dạng in đè


Kiểu in đè giá tiền 50đ Bác Hồ giấy dó có 3 dạng chính, đó là theo cách phân loại của tôi. Còn trong các catalogues thế giới chỉ phân thành 2 loại, thậm chí một vài catalogues còn không phân loại.

Dạng 1 | Chữ “Đ” không có mũ & không có chân

Kích thước: 9 x 14.5 mm

Dạng 2 | Chữ “Đ” có chân

9 x 13 mm

Dạng 3 | 50đ chữ nhỏ

7 x 12 mm

DẠNG 1 | CHỮ “Đ” KHÔNG CÓ MŨ & KHÔNG CÓ CHÂN

Ở kiểu in đè dạng 1, tôi sử dụng 2 dấu in đè để minh họa bởi 2 mẫu in đè cạnh nhau có chữ số “5” khác nhau. Cụ thể, số 5 hình bên phải có phần thân trên nghiêng, trong khi số 5 bên trái phần thân trên thẳng. Hiện tượng này lặp đi lặp lại trên cả tờ tem. Do đó, cứ mỗi một cặp in đè 50đ sẽ có 2 chữ số 5 khác nhau. Ngoài ra, dấu hiệu này rất có ích khi phân biệt với in đè giả, vốn không có sự lặp lại của số 5 này.

Dải tem in đè 50đ dạng 1, cứ mỗi cặp tem cạnh nhau là 2 kiểu in đè 50đ khác nhau ở chữ số 5

Do có 2 kiểu khác nhau ở chữ số 5 và chữ cái “G” nên tôi chia dạng 1 thành hai kiểu nhỏ hơn: dạng 1a và dạng 1b.

Dạng 1a

Phần thân trên số 5 thẳng

Chữ G nhỏ hơn

Dạng 1b

Phần thân trên số 5 nghiêng

Chữ G lớn hơn

DẠNG 2 | CHỮ “Đ” CÓ MŨ & CHÂN

In đè 50đ dạng 2 có kích thước 9 x 13 mm, nhỏ hơn in đè dạng 1 (9 x 14.5 mm), ngoài ra còn khác nhau ở chữ cái Đ có mũ và có chân, chữ G cũng tròn và khép kín hơn.

Dạng 2 | Chữ “Đ” có chân | Kích thước 9 x 13 mm

DẠNG 3 | 50Đ CHỮ NHỎ

Dạng in đè này có kích thước 7 x 12 mm, nhỏ nhất trong 3 dạng in đè. Chữ “ĐỒNG” có chiều cao 2 mm, chỉ bằng một nửa chiều cao chữ “BƯU CHÍNH”. So với 2 kiểu in đè 50đ dạng 1 và dạng 2, kiểu in đè 50đ chữ nhỏ hiếm hơn hẳn.

Dạng 3 | 50đ chữ nhỏ | Kích thước: 7 x 12mm

Một số tờ tem có chữ “Đ” bị khuyết nửa trên và khuyết nguyên cột. Nếu để ý kỹ thì dấu “50 ĐỒNG” ở hai mẫu tem cạnh nhau cũng không giống nhau. Trong hình dưới, chữ “O” hàng trên và chữ “N” hàng dưới ở tem bên phải thẳng hàng nhau trong khi tem bên trái lệch nhau.

Hai số 5 cạnh nhau, một số có phần thân trên nghiêng, một số thân trên thẳng. Có một cột chữ “Đ” bị khuyến một nửa trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap