In đè 50đ | Những kiểu in đè đặc biệt


Kiểu in đè kinh điển đầu tiên phải kể đến là thiếu dấu in đè, tồn tại trên mẫu 50 ĐỒNG dạng 1 và 50 ĐỒNG dạng 3.

50 ĐỒNG dạng 1 | Đỏ gạch brick-red | Hàng tem thứ 2 thiếu dấu in đè

Rất khó xác định những trường hợp đóng thiếu dấu là vô tình hay cố ý, nhân viên bưu điện có sơ xuất thì cùng lắm là quên đóng trên một con tem, còn quên nguyên một hàng rõ ràng là có sự chủ ý. Dù có thế nào đi nữa thì đây cũng là những mẫu in đè rất hiếm, rất đặc biệt.

In đè 50 ĐỒNG dạng 3 cũng có trường hợp thiếu dấu in đè nguyên một hàng.

50 ĐỒNG dạng 3 | Đỏ son vermillion | Hàng tem thứ 2 thiếu dấu in đè

Không quá khó để nhận ra kiểu in đè 50 ĐỒNG giả đóng thiếu dấu. Trong cặp tem dưới đây, tem bên phải không đóng dấu in đè cải giá 50 ĐỒNG, tem bên trái đóng dấu in đè là giả, các chữ cái nằm sát nhau.

In đè 50 ĐỒNG giả | Tem bên phải không đóng dấu in đè

In đè 50 ĐỒNG hai lần lặp lại với tần suất khá nhiều và đa số là thật, trong bộ sưu tập của tôi cũng có tới hai mẫu khác nhau.

50 ĐỒNG dạng 1b in đè 2 lần
50 ĐỒNG dạng 1b in đè 2 lần
Chữ ĐỒNG bị mờ
Chữ ĐỒNG bị mờ chữ “Đ” và chữ “G”
50 ĐỒNG bị nhòe
50 ĐỒNG bị nhòe
50 ĐỒNG lệch xuống dưới
50 ĐỒNG lệch qua phải

In đè 50 ĐỒNG lộn ngược tương đối hiếm. Lưu ý là kiểu in đè lộn ngược phải trùng khớp với kiểu in đè của mẫu tem. Nếu trên tem đã có dấu in đè khác thì dùng chính kiểu in đè đó để đối chiếu, nếu chưa có thì đối chiếu với kiểu in đè khác trên cùng cột. Các kiểu in đè 50 ĐỒNG gồm có: Dạng 1a, dạng 1b, dạng 2, dạng 3 (xem cách phân loại ở đây).

In đè 50 ĐỒNG lộn ngược, hình xoay lại cho thấy nó thuộc kiểu in đè 1b, trùng với kiểu in đè của mẫu tem cùng là 1b

Cẩn thận với những kiểu in đè lộn ngược giả, như thế nào là in đè giả xin hãy click vào đây để tìm hiểu thêm. Hoặc đơn giản dùng phép loại trừ, nếu không phải in đè thật ắt sẽ là in đè giả.

50 ĐỒNG lộn ngược giả
50 ĐỒNG lộn ngược giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap