In đè 50đ | Tem dị bản


Loại dị bản mà các bạn hay gặp ở dòng tem này chủ yếu gồm lỗi về răng tem, thiếu hàng răng hoặc đục lệch răng. Lỗi gập giấy ít gặp hơn và thuộc dạng hiếm. Dưới đây là một số hình minh họa trong bộ sưu tập của tôi về kiểu in đè 50đ này.

LỖI GẬP GIẤY

Lỗi gập giấy | 50đ dạng 1 | Màu đỏ gạch brick-red

Lỗi gập giấy | 50đ dạng 1 | Màu đỏ gạch brick-red

Lỗi gập giấy | 50đ màu đỏ son carmine

LỖI MẤT HÌNH

Bề mặt tem còn nguyên hiện trạng, không phải là do tem bị xước
Chữ VIỆT NAM bị mất, bề mặt tem còn nguyên hiện trạng, tem không bị xước

LỖI RĂNG TEM

Thiếu hàng răng chiều ngang | Chất liệu giấy mỏng

Thiếu hàng răng bề ngang | Chất liệu giấy dầy

Lỗi đục lệch răng | 50đ dạng 1

Hàng răng bên trên đục chưa hết

Răng đục lệch nên kích thước lớn hơn 28 x 48 mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap