Chuyến bay Hanoi-Paris 20/1/1932 của Codos and Robida

Chuyến bay từ Hà Nội tới Paris ngày 20/1/1932 do Codos and Robida thực hiện trong 3 ngày, 4 giờ, 17 phút, phá vỡ kỷ lục của Costes & Bellonte hơn một ngày. 20/1 là tính theo ngày trên dấu nhật ấn, còn chuyến bay khởi hành vào 6h40 sáng hôm sau, ngày 21/1/1932. Thông tin tóm lược về chuyến …

Xem bài viết