Thông tư 271 hướng dẫn việc trao đổi thư giữa Pháp và Nam Kỳ qua kênh đào Suez


1. Bối cảnh.

Không lâu sau khi Thông tư số 270 ban hành ngày 18/10/1862 về việc thành lập một bưu cục Pháp tại Suez, Ai Cập và thiết lập một tuyến đường thư Pháp – Thượng Hải qua kênh đào Suez. Ngày 22/10/1862, Hoàng đế Pháp đã ban hành một Sắc lệnh về việc trao đổi thư từ giữa Pháp và Nam Kỳ. Và để thực thi Sắc lệnh này, Thông tư số 271 đã được ban hành với những hướng dẫn cụ thể về cung đường vận chuyển, biểu cước thư.

2. Nội dung.

Thông tư hướng dẫn về việc trao đổi thư từ giữa Pháp và thuộc địa Nam Kỳ qua kênh đào Suez, Ai Cập qua tuyến hàng hải Pháp hoặc Anh.

3. Trích dẫn.

Tôi xin trích dẫn một vài điểm quan trọng của Thông tư số 271 do Giám đốc bưu chính Pháp E. Vandal ký ban hành như sau:

ĐIỀU 2, THÔNG TƯ 271 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU CƯỚC THƯ

Theo Điều 2, cước phí đối với thư đã dán tem (affranchies – cước thư trả trước do người gửi trả phí) trong quan hệ Nam Kỳ – Pháp là 50c cho mỗi 7½ grams, đối với thư chưa dán tem (non affranchies – cước thư trả sau do người nhận thanh toán) là 60c cho mỗi 7½ grams. Thư bảo hiểm (chargées) là 1 franc cho mỗi 7½ grams và yêu cầu bắt buộc người gửi trả phí. Vật phẩm in (imprimés) dưới bất kỳ hình thức nào, ở dạng tờ, bìa mềm hoặc đóng bìa, chịu mức phí bưu chính bắt buộc là 13c cho mỗi 40 grams.

Cũng theo Thông tư 271, Nam Kỳ lúc này bao gồm: Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho, Poulo-Condo (Côn Đảo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap