Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1/1/1867-14/8/1878

GỬI NỘI BỘ CHOCHINCHINE & CAMBODE Biểu cước bưu chính đối với vật phẩm journaux & périodiques xuất hiện tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867 theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866. Đối với báo và tạp chí gửi nội địa ban đầu có 2 loại cước áp dụng đối với 2 loại báo và tạp chí khác nhau: Một biểu cước …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 15/8/1878-1881

GỬI TRONG COCHINCHINE Kể từ 15/8/1878, cước gửi journaux & périodiques trong nội địa được điều chỉnh theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878. Biểu cước journaux & périodiques gửi nội địa trong giai đoạn này có 2 sự thay đổi chính: Thứ nhất, đó là tất cả các loại báo, tạp chí gửi trong Đông Dương áp …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1885-1888

Mặc dù kể từ 1/1/1888 mới có quy định về việc yết giá cước bưu chính theo tiền Đông Dương nhưng trong niên giám Annuaire de la Cochinchine française 1885, tôi đã thấy biểu cước journaux & périodiques nội địa yết giá theo piastre/cent, còn biểu cước quốc tế yết giá theo franc/centime. GỬI TRONG CHOCHINCHINE Biểu cước trong nước …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1889-1897

Giai đoạn này xuất hiện thêm biểu cước dành riêng cho vùng Annam & Tonkin. Cước nội địa Cochinchine & Cambodge, cước gửi đi Pháp & các thuộc địa, gửi đi nước ngoài vẫn giữ nguyên không thay đổi. GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG Quy cách Vùng Anam, Tonkin Vùng Cochinchine, Cambodge Trọng lượng dưới 25 grams 2c 2c Từ 25 …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1900-1910

GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG [1] Quốc gia/lãnh thổ 50 grams đầu Mỗi 25 grams tiếp theo Gửi trong Đông Dương 2c/tờ, tối đa 50g 1c CHUYỂN PHÁT BÁO QUỐC TẾ, ĐI PHÁP & CÁC THUỘC ĐỊA PHÁP Quốc gia/lãnh thổ 50 grams đầu Mỗi 50 grams tiếp theo Gửi đi Pháp và các thuộc địa 5c 5c Gửi đi các …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1911-1920

Kể từ năm 1911, cước chuyển báo, tạp chí trong Dương, gửi đi Pháp và các thuộc địa là như nhau. Bảng cước dưới đây áp dụng từ năm 1911 và có hiệu lực tới 1920. GỬI TRONG INDOCHINE, GỬI ĐI PHÁP & CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA Quy cách [a] 50 grams đầu Mỗi 25 grams tiếp theo Báo & …

Xem bài viết

Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1921-1925

Kể từ năm 1921, bưu điện áp dụng các tính cước chuyển phát báo và tạp chí theo cự ly. Trọng lượng Lịch trình cố định Lịch trình không cố định Bán kính xa Bán kính gần Bán kính xa Bán kính gần Centime Cent Centime Cent Centime Cent Centime Cent Dưới 50g 1c 0.2 cent ½ c 0.1 cent …

Xem bài viết