Chuyến bay của Costes, Codos, Bellonte 19/2/1929 với Dragon d’Annam

Ngày 19/2/1929, có 2 chuyến bay cùng xuất phát từ Pháp hướng tới Đông Dương, một của Paillard & Le Brix (xuất phát lúc 1h21 sáng từ Itres), một của Costes, Codos, Bellonte (xuất phát lúc 17h53 chiều tại Paris). Tuy đều không thành công nhưng Costes, Codos, Bellonte kém may mắn hơn khi động cơ bị dừng hoạt động …

Xem bài viết

Chuyến bay France-Indochine của Paillard & Le Brix, rơi tại Rangoon ngày 26/2/1929

Chuyến bay từ Pháp tới Đông Dương từ ngày 19/2/1929 tới 26/2/1929 là chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Pháp và các thuộc địa vùng viễn Đông. Nó được thực hiện bởi phi công Antoine Paillard, hoa tiêu Joseph Le Brix, nhân viên cơ khí Camille Jousse. Tuy không thành công nhưng mở ra một chương mới cho thập …

Xem bài viết