Papiers d’affaires là gì?

Khi nghiên cứu về lịch sử bưu chính Đông Dương, các bạn sẽ hay gặp thuật ngữ papiers d’affaires. Vậy papiers d’affaires là gì? Đầu tiên, dịch từ tiếng Pháp, papiers d’affaires có nghĩa là giấy tờ kinh doanh. Còn theo thuật ngữ bưu chính Pháp, những vật phẩm như: chứng thư, giấy tờ kinh doanh, công chứng, thừa phát, …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1/1/1865 – 31/12/1866

Theo Thông tư số 374 và Nghị định Hoàng gia ban hành ngày 27/11/1864 và có hiệu lực từ 1/1/1865, cước phí đối với các loại giấy tờ kinh doanh papiers d’affaires gửi từ Nam Kỳ tới Pháp, giữa Pháp và Nam Kỳ là 60c cho mỗi 200g. Trong nghị định còn nêu rõ cấu phần của mức cước 60c bao gồm: …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1/1/1867 – 17/1/1876

Kể từ 1/1/1867, cước gửi papiers d’affaires từ Nam Kỳ đi Pháp không có sự thay đổi so với giai đoạn 1/1/1865-31/12/1866 trước đó nhưng có thêm biểu cước gửi nội địa. Nguồn căn cứ theo Sắc lệnh ban hành ngày 22/11/1866. GỬI TRONG NỘI ĐỊA COCHINCHINE Quy cách Mức cước Dưới 500g 50c Từ 500-510g 51c Từ 510-520g 52c …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 18/1/1876 – 19/7/1876

GỬI NỘI ĐỊA Gửi papiers d’affraires nội địa trong giai đoạn này được quy định tại Sắc lệnh số 15 ngày 18/1/1876. Theo đó, échantillons, papiers d’affraires được gộp chung vào một biểu cước như trong bảng dưới đây: Quy cách trọng lượng Mức cước Dưới 50g 5c Từ 50g đến 100g 10c Từ 100g đến 150g 15c Từ 150g …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 20/7/1876 – 31/5/1879

GỬI TRONG NỘI BỘ COCHINCHINE, CAMBODGE, TONKIN, ANNAM Giai đoạn này cước papiers d’affaires gửi trong nội địa vẫn áp dụng theo Sắc lệnh số 15 ngày 18/1/1876. Quy cách trọng lượng Mức cước Dưới 50g 5c Từ 50g đến 100g 10c Từ 100g đến 150g 15c Từ 150g tới 200g 20c Từ 200g tới 250g 25c Từ 250g tới …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1/6/1879 – 30/9/1881

GỬI TRONG NỘI BỘ ĐÔNG DƯƠNG Gửi trong nội bộ Indochine, cước papiers d’affaires trong giai đoạn này không có sự thay đổi so với giai đoạn 20/7/1876 – 31/5/1879 trước đó. GỬI ĐI PHÁP & ALGIERIA [1] Papiers d’affaires gửi đi Pháp và Algieria theo Nghị định 27/3/1879 có hiệu lực từ 1/6/1879 được miễn trừ mức phụ thu hàng hải cho khoảng cách >300 hải …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1885-1910

GỬI TRONG INDOCHINE Giai đoạn 1885-1910, cước gửi Papiers d’affaires trong nước về cơ bản không thay đổi nhưng khác nhau ở cách tính cước. Giai đoạn này áp dụng mức 5c cho mỗi 50g. Còn trong giai đoạn 1880-1881 trước đó, mức 5c cho mỗi 50g chỉ áp dụng trong 250g đầu tiên. Sau mốc 250g là 25c cho …

Xem bài viết

Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1921-1925

Từ năm 1921-1925, biểu cước papiers d’affaires áp dụng như sau: Vùng/lãnh thổ 1921 1921-1925 Indochine & Kouang-Tchéou Wan (Quảng Châu) Như biểu cước gửi thư Như biểu cước gửi thư Pháp & thuộc địa Như biểu cước gửi thư Như biểu cước gửi thư [1] Quốc tế 25c cho 250g đầu tiên, 5c mỗi 50g tiếp theo 50c cho …

Xem bài viết