Cần Giuộc (Can-Gioc) | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM

Tên gọi Cần Giuộc xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 9 tháng 11 năm 1864. Sau đó, bưu cục Can-Gioc thành lập năm 1865. Nhiều nhà sưu tập trước nay hầu như không có thông tin về con dấu sử dụng tại bưu cục này, ban đầu người ta cho rằng có thể sẽ …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux có hình lục giác, ở trên là chữ CORR.D.ARMÉES, bên dưới là tên bưu cục, 2 bên có dấu hoa thị, ở giữa là khối ngày tháng, cả 3 khối này đều nằm song song với một cạnh của hình thoi. Loại nhật ấn này được sử dụng tại Nam Kỳ, Annam, Bắc …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux

Loại nhật ấn này cũng có hình lục giác nhưng tên bưu cục và chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác. Dạng a1 được người Pháp mang tới Sài Gòn vào cuối năm 1862, sử dụng cùng với con dấu ESTABLISSTS FRANÇAIS DE LA COCHINCHINE (type PR Desrousseaux), và là một trong những con dấu nhật …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a2 Desrousseaux

Dạng a2 này cùng kiểu với CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux nhưng khác ở điểm không có dấu hoa thị 2 bên. Còn a1 và a2 khác với dạng a ở điểm: a1 và a2 phần tên bưu cục + chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác; trong khi đối với dạng a thì tên bưu …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux

Loại nhật ấn này có dòng chữ CORR.D.ARM (phân biệt với dạng a Desrousseaux có tiêu đề là CORR.D.ARMÉES). CORR.D.ARM type b Desrousseaux được dùng tại Nam Kỳ và Campuchia, chúng có hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên, chữ CORR.D.ARM ở trên và tên bưu cục ở dưới. Tên bưu cục có thể có dấu gạch ngang hoặc …

Xem bài viết

Dấu hủy thuộc địa CCN | N từ 2 đến 8

Loại dấu này có hình thoi, mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine, đa phần dùng tới năm 1876 thì dừng một phần bởi con dấu bắt đầu mòn, một phần nữa là bởi quy trình đóng 2 con dấu (dấu nhật ấn ngày tháng và dấu hủy tem …

Xem bài viết