Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux có hình lục giác, ở trên là chữ CORR.D.ARMÉES, bên dưới là tên bưu cục, 2 bên có dấu hoa thị, ở giữa là khối ngày tháng, cả 3 khối này đều nằm song song với một cạnh của hình thoi. Loại nhật ấn này được sử dụng tại Nam Kỳ, Annam, Bắc …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux

Loại nhật ấn này cũng có hình lục giác nhưng tên bưu cục và chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác. Dạng a1 được người Pháp mang tới Sài Gòn vào cuối năm 1862, sử dụng cùng với con dấu ESTABLISSTS FRANÇAIS DE LA COCHINCHINE (type PR Desrousseaux), và là một trong những con dấu nhật …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a2 Desrousseaux

Dạng a2 này cùng kiểu với CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux nhưng khác ở điểm không có dấu hoa thị 2 bên. Còn a1 và a2 khác với dạng a ở điểm: a1 và a2 phần tên bưu cục + chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác; trong khi đối với dạng a thì tên bưu …

Xem bài viết

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux

Loại nhật ấn này có dòng chữ CORR.D.ARM (phân biệt với dạng a Desrousseaux có tiêu đề là CORR.D.ARMÉES). CORR.D.ARM type b Desrousseaux được dùng tại Nam Kỳ và Campuchia, chúng có hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên, chữ CORR.D.ARM ở trên và tên bưu cục ở dưới. Tên bưu cục có thể có dấu gạch ngang hoặc …

Xem bài viết

Dấu hủy thuộc địa CCN | N từ 2 đến 8

Loại dấu này có hình thoi, mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine, đa phần dùng tới năm 1876 thì dừng một phần bởi con dấu bắt đầu mòn, một phần nữa là bởi quy trình đóng 2 con dấu (dấu nhật ấn ngày tháng và dấu hủy tem …

Xem bài viết

Dấu CCN2 dùng tại Biên Hòa và Tây Ninh

Dấu CCN2 có hình thoi (kim cương, diamond hoặc lozenge theo tên gọi khác), mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine. CCN2 ban đầu được dùng tại Biên Hòa từ năm 1863 cho tới 1874, bưu cục này có 2 con dấu CCN2. Tới tháng 5/1866, một trong hai …

Xem bài viết

Sài Gòn | Dấu quân đội CORR.D.ARMÉES qua các thời kỳ

Vào tháng 10/1862, một con dấu nhật ấn hình bát giác, bên trong là hình tròn được gửi tới các thuộc địa Pháp. Con dấu có dòng chữ “CORR.D.ARMEES” hoặc “CORR.D.ARM” ở phía trên, tên của thuộc địa hoặc một bưu điện thuộc địa ở phía dưới, bên trong hình tròn là ngày tháng. Đó là những con dấu sơ …

Xem bài viết

Cholen (Chợ Lớn) | Dấu quân đội CORR.D.ARM

Cholen là tên người Pháp đặt, còn người Việt Nam thân thuộc với cái tên Chợ Lớn. Thời Pháp mới cai trị thì Sài Gòn và Chợ Lớn là 2 tỉnh tách biệt, tới năm 1930 mới sáp nhập vào với nhau. Ngược lại dòng lịch sử thì thành phố Chợ Lớn được thành lập ngày 6 tháng 6 năm …

Xem bài viết