Par la voie des paquebots française & britanniques | Tuyến hàng hải Pháp & Anh


Bạn sẽ hay bắt gặp các thuật ngữ “par la voie des paquebots française” hoặc “par la voie des paquebots britanniques” khi nghiên cứu về cước thư giai đoạn 1860-1880. Giữa bưu chính Pháp và bưu chính Anh có một thỏa thuận liên quan tới trao đổi thư từ của các lực lượng viễn chinh của hai quốc gia này đồn trú tại vùng Viễn Đông. Cả hai tuyến này đều đi qua kênh đào Suez ở Ai Cập, trong đó tuyến hàng hải Pháp khởi hành từ Marseille vao ngày 19 hàng tháng, tuyến hàng hải Anh khởi hành từ Marseille một tháng 2 lần vào các ngày 12 và 28. Tổng cộng một tháng sẽ có 3 chuyến hàng hải vận chuyển thư tín.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Pháp và Anh, thư tín gửi từ 2 quốc gia này tới các vùng Viễn Đông chỉ phải trả cước phí bưu chính cho tuyến ngoài biên giới quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap