Bưu cục trung tâm Huế, Tourane


Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược của thực dân phương Tây ở Việt Nam, uy hiếp cửa ngõ phía Nam của kinh đô Huế. Sau 18 tháng tiến công nhưng không đạt mục tiêu, ngày 23/3/1860, liên quân Pháp – Tây Ban Nha  rút hết lực lượng đưa quân vào tiến đánh phía Nam và chiếm được 3 tỉnh: Gia Định, Biên Hòa, Định Tường. Sau đó năm 1867 chiếm thêm ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Phải tới cuộc đổ bộ lần 2 1883-1885 vào Trung Kỳ, quân Pháp mới dành thắng lợi.

Bưu cục trung tâm Huế bắt đầu hoạt động từ 1876, từ trước lúc thực dân Pháp chiếm được kinh thành Huế. Dù sau cuộc đổ bộ lần 2 thành công lên đất Huế vào năm 1883, triều đình Nguyễn cũng chỉ ký vào điều ước Harmand công nhận sự bảo hộ của Pháp và người Pháp có quyền kiểm soát về mặt ngoại giao của triều đình.

HUẾ
  • Hue: Type A, 1876-1894 | Type D1, 1886-1905 | Type E2, 1892-1921 | Type E1, 1919-1921 | Type E1-CH, 1913-1919 | Type G, 1922-1947 | Type G1, 1922-1926, 1947-1949 | Type G4, 1949 | Type V1, 1949-1952 | Type W2, 1953

Các bưu cục khác

  • Hue-Mangea: Gửi thư & điện tín, hoạt động từ 1894-1904, Type E2, 1896-1903
  • Hue-Mangca: Sửa lỗi lại con dấu trước đó bị sai địa danh, tên đúng là đồn Mang Cá, con dấu này dùng từ 1911-1914, type E2
  • Hue A: Type G, 1929-1943 | Type H2, 1943-1945 | Type V1, 1949-1951
  • Hue-Thanh (Citadelle | Thành cổ): Type W2, 1955-1958.
TOURANE

Bưu cục trung tâm của tỉnh Quảng Nam, hoạt động từ 1885 cho tới 1959. Từ năm 1960 đổi tên thành Đà Nẵng.

  • Touranne: Type C1, 1885-1886 | Type D1, 1887-1903
  • Tourane: Tyep E1, 1903-1909 | Type E1-CH, 1914-1920 | Type E2, 1893-1919 | Type E2-CH, 1913-1922 | Type G, 1920-1945 | Type G1, 1947-1949
  • Tourane-Observatoire: Bưu cục điện tín của quân đội, type E2, 1906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap