Bưu cục Annam | Bưu cục cấp 2


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục cấp 2 ở Annam – Trung Kỳ:

Bưu cục cấp 1Bưu cục cấp 2VùngThời gian
Plei-KuAn-KheAnnam1923-1946
HueBachMaAnnam1942-1946
Dong-HoiBa-DonAnnam1921-1946
Fai-FoBai-KaAnnam1900-1906
Thanh-HoaBaiThuongAnnam1920-1946
Fai-FoBa-NaAnnam1923-1945
NhaTrangBangHoiAnnam1903-1968
VinhBen-Thuy
BenThuy
Ben-Thuy Gare
Annam1900-1946
1900-1912
1907-1908
Qui-NhonBinhDinh
Binh-Dinh
Annam1887-1946
1888-1892, 1903-1929
DjiringBlao (Bao-Loc)Annam1942-1943
Qui-NhonBungSon
BongSon
Bong-Son
Annam1887-1891
1900-1946
1888, 1828-1944
Quang-TriCamLoAnnam1886-1888
NhaTrangCamRanhAnnam1887-1888, 1908-1923
PhanRangCaNaAnnam1930-1945
PhanRangCapn ParadanAnnam1888-1891, 1903-1906
SongCauCap Varella SemaphoreAnnam1928-1930
VinhCauGiatAnnam1944-1946
HueCau-Hai
CauHai
Annam1887-1889, 1903-1907
1904-1905
Plei-KuCheoReoAnnam1926-1932
Plei-KuCho-DonAnnam1908-1923
Quang-TriCHo-HuyenAnnam1886-1890
Ha-TinhChu-LeAnnam1928-1946
VinhCua-LoAnnam1925-1946
VinhCua-RaoAnnam1903-1946
Quang-TriCua-TungAnnam1922-1946
SongCauCungSonAnnam1901, 1908-1926
Thanh-HoaCu-NhamAnnam1897, 1903
NhaTrangDaiLanhAnnam1934-1938
DaLatDanKiaAnnam1900-1901
VinhDo-LuongAnnam1919-1946
Quang-TriDongHaAnnam1939-1946
DjiringDranAnnam1900-1960
BanMe ThuotEa-NoetAnnam1929-1945
DaLatEntreraysAnnam1943-1945
Ha-TinhHa-TanAnnam1923-1933
Thanh-HoaHoi-XuanAnnam1915-1946
NhaTrangHoncoh
Honechoe
Annam1885, 1888-1894, 1929-1945
1929-1944
Quang-TriKhe-SanhAnnam1943-1946
Ha-TinhKy-AnhAnnam1922-1928, 1929-1946
Phan-ThietLaGi
La-Gi
Annam1920-1946
1942
Quang-TriLaoBao
Lao-Bao
Annam1897-1946
1903-1907, 1928-1945
Dong-HoiLeThuy
Le-Thuy
Annam1903-1928, 1923-1925
Fai-FoLienChieuAnnam1903-1906, 1911-1913
Ha-TinhLinh-CamAnnam1928-1946
BanMe ThuotM'DrackAnnam1930-1932
PhanThietMui-NeAnnam1934-1945
Thanh-HoaMuong-SenAnnam1926-1946
Quang-TriMy-ChangAnnam1906-1907
Dong-HoiMy-ThoAnnam18886-1891
PhanRangNinh-Chu
NinhChu
Annam1902-1945
1933-1941
NhaTrangNinhHoa
Ninh-Hoa
Annam1894-1975
1904-1911, 1929-1949
Fai-FoNong-SonAnnam1893-1898
PhanRangPhare Paradan
SemaPhore Paradan
T.S.F Paradan
Annam1888-1891, 1903-1906, 1912-1929
1923-1930
1930
PhanThietPhanRy
Phan-Ri
PhanRi
Annam1887-1945
1899, 1925-1939
1908, 1914-1924, 1929-1944
Fai-FoPhepPhoAnnam1887-1888
Ha-TinhPho-ChauAnnam1933-1946
Thanh-HoaPhu-DienAnnam1902-1919
SongCauPhu-KheAnnam1904-1945
Quin-NhonPhu-My
PhuMy
Annam1926-1945
1918-1944
VinhPhu-NghiaAnnam1929-1946
Quin-NhonPhu-PhongAnnam1917-1945
Thanh-HoaPhu-QuangAnnam1928-1946
VinhPhu-QuiAnnam1925-1946
Dong-HoiQuan-ButAnnam1886-1888
Dong-HoiQuang-KheAnnam1887-1891
Fai-FoQuang-NamAnnam1887-1893
Dong-HoiRoonAnnam1903-1922
Thanh-HoaSam-Son
SamSon
Annam1904-1946
1921-1927
NhaTrangSuoi-DauAnnam1933-1945
Fai-FoTamKi
Tam-Ky
TamKy
Annam1887-1889
1897-1946
1920-1924
Quin-NhonTam-QuanAnnam1919-1946
DjiringTanLinhAnnam1900-1902
SongCauThachBanAnnam1939-1946
Ha-TinhThanh-LuyenAnnam1915-1928
Thanh-HoaThoSonAnnam1892-1893
HueThua-LuuAnnam1907-1935
HueThuan-AnAnnam1883-1885, 1886-1902
QuangNgaiThu-XaAnnam1919-1946
PhanRangTour-Cham
TourCham
Annam1919-1949, 1951-1960
1921-1929, 1930-1945
SongCauTuy-Hoa
Tuy Hoa
TuyHoa
Annam1889-1891, 1903-1946
1935
1917-1924
SongCauVarellaAnnam1903
Qui-NhonVinhThuyAnnam1903-1919
SongCauVung-LamAnnam1887-1888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap