Bưu cục Annam | Bưu cục cấp 1


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.
Bưu cụcVùngThời gian
Banme Thuot
Banmethuot
Ban-Me-Thuot
Annam1912-1975
1927-1942
1929-1941
DaLatAnnam1901-1975
Djiring
Duiring
Annam1900-1960
1928, 1930-1948
Dong-Hoi
DongHoi
Dong Hoi
Annam1886-1954
1919-1928
1924-1929
Fai-Fo
FaiFo
FaiFoo
Annam1924-1946
1898-1899, 1902-1912
1948-1949
Ha-Tinh
HaTinh
Annam1887-1946
1928-1943
Kontum
Kon-Tum
Annam1914-1975
1928-1943
NhaTrang
Nha-Trang
NhaTrang Citadelle
Annam1887-1975
1930-1943
1920-1945
PhanRang
Phan-Rang
Annam1887-1975
1893-1900
Phan-Tiet
PhanTiet
PhanThiet
Annam1887-1975
1893-1913
1951-1952
Plei-Ku
PleiKu
Annam1925-1975
1936-1943
QuangNgai
Quang-Ngai
Annam1887-1946
1889-1922
Quang-Tri
QuangTri
Annam1886-1946
1889-1915
Quin-Hon
QuineHone
QuinHone
Qui-Nhon
QuiNhon
Annam1876-1946
1886-1916
1900-1919
1928-1944
1929-1943
Song Cau
Song-Cau
SongCau
Annam1888-1946
1896-1912
1942-1943
Thanh-HoaAnnam1886-1946
Vinh
Vinh-A A.P.Urbaine
Annam1886-1946
1939-1940

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap