Cartes de visite là gì?

Hình thái ban đầu đối với cartes de visite là sous enveloppes ouvertes (bì thư mở không dán), ban đầu nó có thể chứa các vật phẩm như: giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, thông cáo, cáo bạch, catalogues, tranh ảnh,.. hơn là một tấm danh thiếp. Miễn là bì thư chứa các vật phẩm này trong quá trình …

Xem bài viết

Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1/1/1867 – 14/8/1878

GỬI TRONG COCHINCHINE [a] Biểu cước bưu chính đầu tiên đối với vật phẩm cartes de visite xuất hiện tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867 theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866. Quy cách Gửi khác bưu cục Gửi trong cùng bưu cục Trọng lượng dưới 10g 10c 5c Từ 10g đến 20g 20c 10c Từ 20g đến 30g 30c 15c Từ …

Xem bài viết

Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 15/8/1878-1917

GỬI TRONG COCHINCHINE Theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878 và có hiệu lực từ 15/8/1878, cước gửi bì thư mở không dán có sự thay đổi về quy cách trọng lượng gửi, mỗi mốc trước đây cách nhau 10g, giờ tăng lên thành 50g. Mức cước gửi trong nội địa áp dụng là 5c cho mỗi 50g. …

Xem bài viết

Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1918-1920

Kể từ năm 1918, tôi bắt đầu thấy có biểu cước đối với bì thư mở không dán Carte de Visite, bưu điện cũng cho phép dùng lời nhắn trên tấm danh thiếp nhưng không được quá 5 từ. Quy cách Indochine Pháp & thuộc địa Danh thiếp viết tay từ 1 đến 5 từ 5c | 2 cents [1] …

Xem bài viết

Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1921-1922

Giai đoạn 1921-1922 bãi bỏ cách tính cước dựa theo mốc 5 từ, theo đó chỉ còn cách tính cước theo có từ hoặc không có. Quy cách Indochine Pháp & thuộc địa Danh thiếp trong phong bì mở mà không có bất kỳ từ nào 5c | 1cent [1] 5c | 1cent Với một hoặc nhiều từ 20c | 4 …

Xem bài viết