Vật phẩm imprimés là gì?


Theo Hướng dẫn số 175 (Instruction No 175), Mục 49 ban hành tháng 11/1875, imprimés bao gồm: sách bìa mềm, tờ rơi quảng cáo, tờ chép nhạc, catalogs, cáo bạch, thông tư, giấy khai sinh, chứng tử, giấy kết hôn, danh thiếp, thông báo dạng in khắc, in thạch bản, bản đồ, tranh ảnh,.. Dưới đây là hình chụp gốc trích ra từ Instruction No 175 ban hành năm 1875.

Còn để phân biệt imprimés với thư, các bạn chỉ cần hiểu tất cả những vật phẩm in ấn có chữ viết nhưng không phải là thư được gọi là imprimés. Còn thư bao gồm những lời nhắn mà người gửi trao đổi với người nhận. Như vậy, những gì có lời nhắn sẽ được tính là thư, không còn được coi là imprimés nữa. Cước phí của thư và imprimés là khác nhau.

Imprimés có 2 cách gửi:

– Dạng có thể để vào trong phog bì, nguyên văn tiếng Pháp là Imprimés sous plis ouverts: Các vật phẩm như tờ rơi, giấy khai sinh, giấy kết hôn, báo tử, thông báo, cáo bạch,.. dưới dạng in khắc, in thạch bản có thể cho vào trong phong bì để gửi nhưng không được dán trước khi gửi tại quầy.

– Vẫn là những vật phẩm trên nhưng dùng một dải băng di động bằng giấy quấn xung quanh (không che quá 1/3 bề mặt), trên đó ghi địa chỉ người nhận. Thuật ngữ tiếng Pháp là Imprimés sous bandes.

Hình ảnh minh họa về dải băng imprimés sous bandes, mặt trước…
..và mặt sau

Quy cách:

– Cước gửi imprimes luôn phải được thanh toán trước, trường hợp người gửi quên không dán tem sẽ bị bưu điện tính cước như gửi thư thông thường.

– Người gửi phải trung thực với bưu điện bằng cách không được dán phong bì trước khi gửi tại quầy. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên bưu điện mới dán và niêm phong lại.

– Imprimés cũng yêu cầu phải được gửi tại quầy của bưu điện, nếu bỏ vào thùng thư sẽ bị tính cước như gửi thư bình thường.

– Trên vật phẩm Imprimés không được chứa bất kỳ chữ viết tay nào ngoài ngày tháng và chữ ký người gửi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap