Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 15/8/1878-1917


GỬI TRONG COCHINCHINE

Theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878 và có hiệu lực từ 15/8/1878, cước gửi bì thư mở không dán có sự thay đổi về quy cách trọng lượng gửi, mỗi mốc trước đây cách nhau 10g, giờ tăng lên thành 50g. Mức cước gửi trong nội địa áp dụng là 5c cho mỗi 50g.

Quy cáchMức cước
Trọng lượng dưới 50g5c
Từ 50g đến 100g10c
Mỗi 50g tăng thêm5c

Dưới đây là một vài bì thư minh họa:

Một bì thư Carte de Visite in sẵn tem gửi từ Trà Vinh tới Sài Gon năm 1897 | Mức cước là 5c

Một carte de visite có thể là bì thư in sẵn tem hoặc có thể không, miễn là đúng mức cước 5c và không dán nắp phong bì lại là được bưu điện chấp nhận.

Carte de visite gửi đi Pháp năm 1899 không phải là bì thư in sẵn tem | Mức cước 5c. Tấm danh thiếp còn nguyên

Gửi đi các nước UPU mức cước cũng là 5c.

Carte de visite gửi đi Bangkok năm 1904 | Mức cước 5c

Carte de visite gửi từ Saigon Central đi Pháp ngày 3/1/1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap