Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1/1/1867 – 14/8/1878


GỬI TRONG COCHINCHINE [a]

Biểu cước bưu chính đầu tiên đối với vật phẩm cartes de visite xuất hiện tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867 theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866.

Quy cáchGửi khác bưu cụcGửi trong cùng bưu cục
Trọng lượng dưới 10g10c5c
Từ 10g đến 20g20c10c
Từ 20g đến 30g30c15c
Từ 30g đến 40g40c20c
Từ 40g đến 50g50c25c
Từ 50g đến 60g60c30c
Từ 60g đến 70g70c35c
Từ 70g đến 80g80c40c

[a] Từ năm 1876 áp dụng cho Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin.

Dưới đây là một bì thư mở không dán được tôi chụp hình cả mặt trước và mặt sau để minh họa cho biểu cước ở trên. Nó được gửi từ Mỹ Tho tới Sài Gòn ngày 5/1/1867 và sử dụng tem con Ó 5c. Một trong những carte de visite thực gửi rất sớm.

Carte de visite gửi từ Mỹ Tho tới Sài Gòn, nhật ấn ngày 5/1/1867, mức cước 5c

Biểu cước trên có hiệu lực tới 14/8/1878. Kể từ 15/8/1878, cước gửi cartes de visite gửi trong Cochinchine được điều chỉnh theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap