Par la voie des paquebots française & britanniques | Tuyến hàng hải Pháp & Anh

Bạn sẽ hay bắt gặp các thuật ngữ “par la voie des paquebots française” hoặc “par la voie des paquebots britanniques” khi nghiên cứu về cước thư giai đoạn 1860-1880. Giữa bưu chính Pháp và bưu chính Anh có một thỏa thuận liên quan tới trao đổi thư từ của các lực lượng viễn chinh của hai quốc gia này …

Xem bài viết

Dịch vụ bưu chính nông thôn hình thành từ 1907

Từ năm 1907, Tổng Thanh tra Viallet, với sự giúp đỡ của Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành việc lắp đặt bưu điện nông thôn, bao gồm cả việc chuyển thư và phân phối thư từ. Cư dân vùng nông thôn trước đây chỉ có thể nhận được tại bưu điện, thường được cài đặt ở thủ phủ của …

Xem bài viết

Quy định đầu tiên về cước thư thương mại áp dụng cho Cochinchine tại Thông tư 270 ngày 18/10/1862

Điều 5, Thông tư số 270 (Art. 5, hình dưới), ban hành ngày 18/10/1862 và có hiệu lực kể từ 15/11/1862 thuyết minh biểu cước thư gửi từ các cơ sở Pháp tại Nam Kỳ tới các cơ sở Pháp tại Thượng Hải là 60c. Điểm đặc biệt là mức cước này do người nhận thanh toán cước phí chứ …

Xem bài viết

Nghị định Hoàng gia ngày 22/10/1862 về việc trao đổi thư giữa Pháp và Nam Kỳ

Nghị định do Hoàng đế Pháp ký ngày 22/10/1862 cho phép trao đổi thư tín giữa Pháp và Nam Kỳ. Sau Nghị định này có thêm Thông tư số 271 do Giám đốc bưu chính Pháp ký ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về cước bưu chính và cung đường vận chuyển thư giữa Pháp và Nam Kỳ. Điều …

Xem bài viết
Share via