Papiers d’affaires là gì?


Khi nghiên cứu về lịch sử bưu chính Đông Dương, các bạn sẽ hay gặp thuật ngữ papiers d’affaires. Vậy papiers d’affaires là gì?

Đầu tiên, dịch từ tiếng Pháp, papiers d’affaires có nghĩa là giấy tờ kinh doanh. Còn theo thuật ngữ bưu chính Pháp, những vật phẩm như: chứng thư, giấy tờ kinh doanh, công chứng, thừa phát, tài liệu soạn thảo, đấu giá, hóa đơn, vận đơn, phiếu gửi hàng, trích lục, bảng điểm, bản nhạc,.. túm lại những vật phẩm có tính chất như trên mà không phải thư được bưu điện phân loại là papiers d’affaires. Kể cả những bản viết tay nhưng không có tính chất thư từ cũng có thể được coi là papiers d’affaires.

Hình dưới đây được trích từ Instruction No 175, Mục 47, ban hành năm 1875, đoạn mô tả về papiers d’affaires.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap