Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1/1/1867 – 17/1/1876


Kể từ 1/1/1867, cước gửi papiers d’affaires từ Nam Kỳ đi Pháp không có sự thay đổi so với giai đoạn 1/1/1865-31/12/1866 trước đó nhưng có thêm biểu cước gửi nội địa. Nguồn căn cứ theo Sắc lệnh ban hành ngày 22/11/1866.

GỬI TRONG NỘI ĐỊA COCHINCHINE

Quy cáchMức cước
Dưới 500g50c
Từ 500-510g51c
Từ 510-520g52c
Từ 520-530g53c
Từ 530-540g54c
Từ 550-560g56c
Từ 560-570g57c
Từ 570-580g58c
Từ 580-590g59c
Từ 590-600g60c
Từ 600-700g70c
Từ 700-800g80c
Từ 800-900g90c
Từ 900-1.000g100c
Từ 1.000-2.000g200c
Từ 2.000-3.000g300c

Trọng lượng tối đa là 3kg.

GỬI ĐI QUỐC TẾ

Cũng giống như échantillons, đối với papiers d’affaires tôi cũng chỉ thấy có biểu cước gửi tới Pháp và Algieria mà không có dịch vụ gửi đi quốc tế. Tới năm 1871 tôi thấy danh sách quốc gia gửi đến có thêm Réunion, Mayotte, Sainte-Marie (thuộc Madagascar).

Còn về mức cước, phí gửi papiers d’affaires giai đoạn 1/1/1867 – 17/1/1876 vẫn không thay đổi: 60c cho mỗi 200g. Và nếu bạn nhân 5 lần lên thì thực ra cước phí gửi échantillonspapiers d’affaires là như nhau (échantillons là 12c cho mỗi 40g), chỉ khác nhau về trọng lượng cơ sở để tính cước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap