Bưu ảnh philatelic


Bài viết này tôi giới thiệu về những bưu ảnh đóng dấu hủy được tạo ra bởi các dealers hoặc các công ty kinh doanh tem với mục đích thương mại. Những bưu ảnh này chỉ có tính chất sưu tầm, không nên dùng để trưng bày triển lãm. 2 loại dấu hủy philatelic các bạn sẽ hay gặp đó là dấu Cochinchine | Saigon Central và dấu Tonkin | Hanoi

Dấu hủy do dealers tạo ra với mục đích kinh doanh thương mại, không phải dấu hủy bưu chính, chữ Cochinchine ở trên và Saigon Central ở dưới

Dấu Tonkin | Hanoi

Dấu hủy do dealers tạo ra với mục đích kinh doanh thương mại, không phải dấu hủy bưu chính, chữ  Tonkin ở trên và Hanoi ở dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap