Dấu Par Avion dạng G11 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Cap Saint Jacques 1939-1940

Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Cap Saint Jacques (Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay), áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1939-1940. Desrousseaux phân loại vào dạng G11 với những đặc điểm sau: DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G11 Desrousseaux Màu đen, kích thước: 52x6mm Sử dụng …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Chợ Lớn 1931-1937

Tại bưu cục Chợ Lớn, có một con dấu riêng dành cho đường thư hàng không từ Sài Gòn tới Marseille. Những bức thư gửi đi Pháp hoặc châu Âu qua tuyến hàng không Saigon-Marseille sẽ được đóng lên phòng bì con dấu này. Theo Desrousseaux, con dấu được sử dụng trong giai đoạn 1931-1936, nhưng một vài bì thư …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G18 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Hà Nội 25/1/1931-T1/1934

Dấu hàng không này áp dụng đối với thư máy bay tuyến Sài Gòn – Marseille nhưng gửi từ Hà Nội trong giai đoạn 25/1/1931 – tháng 1/1934. Con dấu có chữ Saigon-Marseille trong khung hình chữ nhật kích thước 14 x 44mm, và một đường gạch ngang nét đứt bên dưới chữ Saigon-Marseille. Desrousseux phân loại nó vào dạng …

Xem bài viết