Dấu Par Avion dạng G11 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Cap Saint Jacques 1939-1940

Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Cap Saint Jacques (Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay), áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1939-1940. Desrousseaux phân loại vào dạng G11 với những đặc điểm sau: DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE Type G11 Desrousseaux Màu đen Sử dụng tại Cap Saint …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Chợ Lớn 1931-1936

Tại bưu cục Chợ Lớn, có một con dấu riêng dành cho đường thư hàng không từ Sài Gòn tới Marseille. Theo Desrousseaux, con dấu này được sử dụng trong giai đoạn 1931-1936, nhưng một vài bì thư tôi sưu tầm được cho thấy nó vẫn được sử dụng tới cuối năm 1937. Desrousseaux phân loại nó vào dạng G12 …

Xem bài viết

Dấu Par Avion dạng G18 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Hà Nội 25/1/1931-T1/1934

Dấu hàng không này áp dụng đối với thư máy bay tuyến Sài Gòn – Marseille nhưng gửi từ Hà Nội trong giai đoạn 25/1/1931 – tháng 1/1934. Con dấu có chữ Saigon-Marseille trong khung hình chữ nhật kích thước 12 x 38mm, và một đường gạch ngang nét đứt bên dưới chữ Saigon-Marseille. So với dấu hàng không Saigon-Marseille …

Xem bài viết
Share via