Dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Chợ Lớn 1931-1937


Tại bưu cục Chợ Lớn, có một con dấu riêng dành cho đường thư hàng không từ Sài Gòn tới Marseille. Những bức thư gửi đi Pháp hoặc châu Âu qua tuyến hàng không Saigon-Marseille sẽ được đóng lên phòng bì con dấu này. Theo Desrousseaux, con dấu được sử dụng trong giai đoạn 1931-1936, nhưng một vài bì thư tôi sưu tầm được cho thấy nó vẫn được sử dụng tới cuối năm 1937. Desrousseaux phân loại nó vào dạng G12 với những đặc điểm sau.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G12 Desrousseaux

Màu đen

Màu xanh

Màu sắc: có 2 màu đen & xanh, trong đó màu đen phổ biến hơn

Sử dụng tại bưu cục Chợ Lớn từ 1931 – tháng 11/1937

Tôi thấy con dấu có loại có gạch ngang ở trên đầu hoặc gạch ngang ở dưới chữ Saigon-Marseille, hoặc gạch ngang ở cả bên trên và bên dưới, có loại không có gạch ngang. Rất khó xác định do bị mờ hay là 2 loại dấu khác nhau. Chỉ có một điều chắc chắn là chữ Saigon-Marseille của những con dấu này khi chồng lên nhau trùng khớp 100%.

Minh họa bì thư với con dấu Par Avion G12 Desrousseaux màu đen, có nét gạch ngang trên đầu:

Dấu hàng không Saigon-Marseille G12 Desrousseaux màu đen dùng tại bưu cục Chợ Lớn với nét gạch ngang mờ phía trên chữ Saigon-Marseille

Trường hợp đặc biệt 1: Dấu Saigon-Marseille đóng 2 lần màu đen:

Bưu điện sẽ không cho phép một con dấu đóng 2 lần trên bì thư trừ trường hợp con dấu đó bị mờ, không rõ ràng được phép đóng một con dấu khác đè lên hoặc đóng ở chỗ khác. Bì thư dưới đây dấu Par Avion đóng lần đầu tiên bị mờ, sau đó nhân viên bưu điện đã đóng thêm một con dấu khác đè lên.

Dấu Saigon-Marseille màu đen đóng 2 lần, chồng lên nhau. Dấu có nét gạch ngang ở trên và ở dưới

Trường hợp đặc biệt 2: Dấu Saigon-Marseille đóng 2 lần màu xanh:

Còn đối với bì thư dưới đây, dấu Par Avion Saigon-Marseille đóng 2 lần ở hai vị trí khác nhau, một dấu ở góc trên và một dấu ở góc dưới bên trái.

Dấu Saigon-Marseille đóng 2 lần, màu xanh, có nét gạch ngang bên dưới. Một dấu đóng ở góc trên, một dấu đóng ở góc dưới bì thư

Trường hợp đặc biệt 3: Dùng kết hợp với dấu Saigon-Marseille khác:

Sau khi tiếp nhận thư, bưu cục Chợ Lớn sẽ đóng con dấu Saigon-Marseille G12 của bưu cục này lên phong bì. Khi chuyển tiếp tới bưu cục Saigon Central, nó tiếp tục được đóng dấu Saigon-Marseille G10 của bưu cục nơi đây. Kết quả là có tới 2 con dấu hàng không Saigon-Marseille trên phong bì.

Dấu Saigon-Marseille G12 bưu cục Chợ Lớn và Saigon-Marseille G10 bưu cục Saigon-Central cùng xuất hiện trên một bì thư gửi đi Lyon ngày 11/2/1933

Thời gian sử dụng tới 1937 chứ không phải 1936?

Theo tài liệu của Desrousseaux, ông cho rằng con dấu Par Avion này dùng tới năm 1936, nhưng căn cứ theo một số bì thư tôi sưu tập, nó được dùng tới cuối năm 1937.

Bì thư gửi từ bưu cục Chợ Lớn ngày 12/11/1937 sử sụng dấu G12 Desrousseaux. Có lẽ đây là một trong những bì thư muộn nhất đóng con dấu này

Chính xác ngày nào năm 1937 ngừng sử dụng?

Vậy chính xác vào thời điểm nào của năm 1937 con dấu này dừng phục vụ. Dưới đây là một bì thư gửi từ bưu cục Chợ Lớn ngày 30/11/1937 nhưng không sử dụng con dấu này nữa. Như vậy, thời điểm kết thúc sử dụng con dấu có thể sẽ là một ngày nào đó ở giữa 12/11/1937 – 30/11/1937.

Bì thư gửi từ bưu cục Chợ Lớn theo tuyến Saigon-Marseille nhưng không còn sử dụng dấu Par Avion G12 Desrousseaux tại ngày 30/11/1937

Còn ngày sớm nhất đưa vào sử dụng là thời điểm nào?

Tôi chưa tìm được ngày chính xác nhưng có thông tin về một bì thư gửi từ bưu cục Chợ Lớn ngày 6/5/1931 và chưa đóng con dấu này trên bì thư.

Thư hàng không chặng Saigon-Marseille gửi từ bưu cục Chợ Lớn ngày 6/5/1931 chưa được đóng con dấu G12 Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap