Dấu Par Avion dạng G11 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Cap Saint Jacques 1939-1940


Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Cap Saint Jacques (Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay), áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1939-1940. Desrousseaux phân loại vào dạng G11 với những đặc điểm sau:

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G11 Desrousseaux

Màu đen, kích thước: 52x6mm

Sử dụng tại Cap Saint Jacques giai đoạn 1939-1940

Dấu Par Avion Saigon – Marseille dạng G11 đóng 2 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap